Το υπουργείο Υγείας στηρίζει τα Προγράμματα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

ΑΠΕ

Τους χώρους του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας που λειτουργούν σε συνεργασία του ΑΠΘ με τον ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε σήμερα η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, όπου και ενημερώθηκε για την πορεία και το έργο των Προγραμμάτων από τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ Αθ. Θεοχάρη, τον αντιπρόεδρο Αθ. Δημητριάδη και τον αναπληρωτή επιστημονικό υπεύθυνο των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας Σ. Λαϊνά. Η υφυπουργός δεσμεύτηκε για την περαιτέρω ανάπτυξη του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας, με χρηματοδότηση του υπουργείου Υγείας .

«Ως υπουργείο Υγείας στηρίζουμε το έργο και τη φιλοσοφία των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας, τα οποία ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο του 2001, αναπτύσσοντας παραρτήματα στη Σητεία, τα Χανιά και τη Λάρισα. Είναι Προγράμματα που υποστηρίζουν ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης από παράνομες ψυχότροπες ουσίες, αλκοόλ, καθώς και άτομα με συμπεριφορικές εξαρτήσεις. Έχουν εξέχουσα σημασία, καθώς βασίζονται στην ιδέα της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της εξάρτησης, αλλά και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και τοποθετούν στο επίκεντρό τους τον  ίδιο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του» δήλωσε κ. Ράπτη αμέσως μετά την επίσκεψη.

Στη συνέχεια, η Υφυπουργός Υγείας, επισκέφθηκε το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) της Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκε με την διευθύντρια της δομής,  Α. Μούτσιανου και τους εργαζόμενους του Κέντρου και συζητήθηκαν οι δράσεις του στον τομέα της πρόληψης, της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Κοινότητα, της εκπαίδευσης, καθώς και τις ανάγκες του Κέντρου για ενίσχυση σε προσωπικό. Η Υφυπουργός τόνισε την ανάγκη διασύνδεσης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όποια περιοχή υπάρχει ανάγκη και δεσμεύτηκε για τη δημιουργία νέων στεγαστικών δομών (οικοτροφείων ).

«Στόχος του υπουργείου μας καθώς και της διοίκησης του Ε.ΚΕ.ΨΥ.Ε είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων, η βελτίωση υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη νέων Δομών Ψυχικής Υγείας» δήλωσε η κ Ράπτη και πρόσθεσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου, η εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία.