ΤΑΙΠΕΔ: Η ITALGAS SpA προτιμητέος επενδυτής για την απόκτηση της ΔΕΠΑ Υποδομών

Η ITALGAS SpA ανακηρύχθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ως προτιμητέος επενδυτής για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών, μετά την αποσφράγιση του φακέλου με τη βελτιωμένη οικονομική προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία.

Η προσφορά αυτή ανέρχεται σε 733 εκατ. ευρώ και έγινε αποδεκτή τόσο από το ΤΑΙΠΕΔ, όσο και από τα ΕΛΠΕ. Σήμερα το Ταμείο κατέχει το 65% και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών και λειτουργούν από κοινού ως πωλητές.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στη συνέχεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, τα δε συμβατικά κείμενα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.