Η Ελλάδα έλαβε πρώτη έγκριση για το νέο ΕΣΠΑ – 26 δισ. μέσα σε 6 χρόνια

EUROKINISSI

Έλαβε και επισήμως η Ελλάδα την έγκριση της Κομισιόν για το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027».

Όπως αναφέρεται, δε, σε ανάρτηση της Κομισιόν στο Twitter, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα ανάμεσα στα κράτη – μέλη που λαμβάνει την έγκριση για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι το νέο ΕΣΠΑ είναι αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο ανερχόταν στα 23 δισ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα κατανέμει συνολικούς πόρους 26,2 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 20,9 δισ. ευρώ είναι η κοινοτική συνδρομή και 5,3 δισ. ευρώ η εθνική συνεισφορά) στους πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής: τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, τις υποδομές μεταφορών, το ανθρώπινο δυναμικό και τις χωρικές επενδύσεις.

Μαζί με τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (18 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων και 13 δισ. ευρώ δανείων) και τους πόρους της νέας ΚΑΠ και των λοιπών χρηματοδοτικών μέσων της Ε.Ε., θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα συνολικοί πόροι που πλησιάζουν τα 77 δισ. ευρώ. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και κάποιες δεκάδες δις ιδιωτικών κεφαλαίων που θα κινητοποιηθούν σε επενδύσεις.

«Αισθάνομαι πραγματικά Υπερήφανος», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, κοινοποιώντας τη σχετική δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιπτροπής.

Ορισμένοι από τους άξονες που θα κινηθεί το νέο ΕΣΠΑ, είναι οι εξής:

Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων ιδεών από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις

Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό (Industry 4.0)

Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων
Ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών

Προσαρμογή δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Δημιουργία υποδομών και μηχανισμών στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (π.χ. Innovation Agency)

Αύξηση του μέσου μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, προώθηση συνεργασιών (clusters)

Προώθηση της αυτονομίας με χρήση των ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστημάτων αποθήκευσης

Μετάβαση των νησιών σε καθαρές μορφές ενέργειας και πρωτοβουλία GReco Islands

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των οδικών αστικών συγκοινωνιών

Στρατηγική για τα Δάση και άλλα σχέδια διαχείρισης κινδύνων (action plans)

Αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και του δικτύου NATURA 2000, υποστήριξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

Επεξεργασία διακριτών συλλεγόμενων βιολογικών και ανακυκλώσιμων αποβλήτων

Αναβάθμιση Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων για την μετατροπή τους σε Μονάδες Ανάκτησης και Ανακύκλωσης

Λήψη μέτρων για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Καθολική πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών και μικρών νησιών

Προώθηση της επανάχρησης νερού κυρίως για άρδευση

Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας και ευφυών συστημάτων μεταφορών

Αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική σύνδεση σιδηροδρομικών κόμβων με δίκτυα μεταφορών

Χρήση καθαρών καυσίμων

Αύξηση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της απασχολησιμότητας

Παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη μαθησιακή διαδικασία

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, οι βασικές αλλαγές με το προηγούμενο ΕΣΠΑ έγκεινται στα παρακάτω:

Αύξηση 2,2 δισ. ευρώ για τα 13 ΠΕΠ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (από 5,9 δισ. € σε 8,1 δισ.

Διακριτό Πρόγραμμα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό με ενισχυμένους πόρους και νέα Διαχειριστική Αρχή

Διακριτό Πρόγραμμα για την Πολιτική Προστασία και νέα Διαχειριστική Αρχή

Διακριτό Πρόγραμμα για την Δίκαιη Μετάβαση και νέα Διαχειριστική Αρχή

Διακριτό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια

Νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων

Ενίσχυση και αναβάθμιση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης για την θεσμική και διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης (Capacity Building)

Βελτιστοποίηση πλαισίου διαχείρισης και συντονισμού για τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.