Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας ΥΠΕΣ, Περιφέρειας Αττικής και Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

ΑΠΕ

Σύμφωνο συνεργασίας για την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την ενίσχυση της λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, συνυπέγραψαν ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και ο διοικητής της ΕΑΔ, Άγγελος Μπίνης.

Ειδικότερα η ΕΑΔ, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας και η Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, θα συνεργαστούν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου στην Περιφέρεια Αττικής, μέσα από τις ακόλουθες ενέργειες:

– Παροχή τεχνογνωσίας για την κατάρτιση μεθοδολογικών εργαλείων για το έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και για την εναρμόνιση με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4795/2021.

– Διοργάνωση δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για θέματα εσωτερικού ελέγχου.

– Παρακολούθηση, συμβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση από την Ε.Α.Δ. του έργου, της δράσης και της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής.

Σε δηλώσεις του ο κ. Βορίδης έκανε λόγο για μία σημαντική κίνηση που σηματοδοτεί τη βούληση της Περιφέρειας να λειτουργεί με ενισχυμένους όρους διαφάνειας και νομιμότητας.

Ο κ. Πατούλης σημείωσε από την πλευρά του: «Επενδύουμε στον προληπτικό έλεγχο καθώς αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας, στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, κάτι που είναι διαχρονικό ζητούμενό μας».

Ο κ. Μπίνης υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση της δημόσιας διακυβέρνησης και την απόδοση λογοδοσίας στους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, όπως ανέφερε, θα αποτελέσει έναν πιλότο για την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των επιμέρους στοιχείων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».