Ψηφιακό προβάδισμα αποκτούν οι ελληνικές εταιρείες με τις λύσεις cloud

Η συνεργασία COSMOTE - Microsoft ανοίγει τον δρόμο για την επιτυχή μετάβαση στο cloud - Το παράδειγμα της Αφοί Κωνσταντινίδη

 Στην «Ψηφιακή Πυξίδα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οδικό χάρτη για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, το cloud αναγορεύεται σε βασικό άξονα για την ψηφιακή ωρίμανση των επιχειρήσεων. Η ΕΕ βάζει υψηλά τον πήχη για το cloud, θέτοντας ως στόχο τρεις στις τέσσερις ευρωπαϊκές εταιρείες να χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud έως το 2030.

Το cloud και οι λύσεις που παρέχει βρίσκονται στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού, αφού επιτρέπουν σε κάθε εταιρεία -ανεξαρτήτως μεγέθους- να μεταφέρει τις υποδομές ΙΤ στο Διαδίκτυο. Η μετάβαση στο cloud όχι μόνο βοηθά στην εξοικονόμηση πόρων και στη μείωση του λειτουργικού κόστους, αλλά προσδίδει την ευελιξία που απαιτείται σήμερα για την επίτευξη της πολυπόθητης ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης.

Πρόσφατο παράδειγμα εταιρείας που πήρε τον δρόμο για το cloud είναι η πρότυπη βιομηχανία ανακύκλωσης Αφοί Κωνσταντινίδη. Η εταιρεία, προχώρησε στην αλλαγή του συστήματος ERP (Enterprise Resource Planning), επιλέγοντας ως στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE και ως λύση τις υποδομές του Azure της Microsoft. Στόχος της εταιρείας να επιτύχει μια ολιστική διαχείριση των λειτουργιών της, με απώτερο σκοπό την αύξηση της απόδοσης, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τον περιορισμό του κόστους.

Mέσα από το νέο της σύστημα λογισμικού, τη λύση SAP4Hana, η Αφοί Κωνσταντινίδη αξιοποιεί τις δυνατότητες και αποκομίζει τα οφέλη που προσφέρει το cloud. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία καταφέρνει να εκμηδενίσει το κόστος της επένδυσης που απαιτείται για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού και για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός τοπικού κέντρου δεδομένων (data center). Έτσι, επιτυγχάνει τη μείωση τόσο του λειτουργικού, όσο και του κόστους συντήρησης αυτών των υποδομών. Άλλο όφελος που εξασφαλίζεται με τη μετάβαση στο cloud, είναι η οικονομικότερη δημιουργία και ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων σε περίπτωση ανάγκης, ένα κρίσιμο στοιχείο για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας.

Υψηλή τεχνογνωσία

Η COSMOTE, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft, επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ο αξιόπιστος συνεργάτης των ελληνικών εταιρειών, στην προσπάθειά τους να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, μέσα από δικτυακές υποδομές και εξειδικευμένες λύσεις τεχνολογίας .

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρόσφατο Microsoft Partner Summit ανακοινώθηκε ότι στον τομέα «πιστοποιήσεις» η COSMOTE είναι ο Microsoft συνεργάτης/partner που ηγείται της σχετικής κατάταξης στην Ελλάδα, έχοντας τον υψηλότερο αριθμό πιστοποιημένων εμπειρογνωμόνων στα Microsoft Cloud Technologies.

Πρακτικά, η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη διαρκή επένδυση της COSMOTE στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει μεγάλης κλίμακας έργα digital transformation στις επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διεκδικήσουν με αξιώσεις τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.