Περιφέρεια Αττικής: “Ανοίγει ο δρόμος” για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου

ΑΠΕ

Η έλλειψη επαρκών μελετών, η μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, η πανδημία και τα οικονομικά προβλήματα του αναδόχου που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, συναποτέλεσαν έναν «γόρδιο δεσμό», τον οποίο «έκοψε» τελικά, όπως δηλώνει η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, και «δρώντας αποφασιστικά και στοχευμένα άνοιξε το δρόμο για την περάτωση του».

Η κοπή του γόρδιου δεσμού στο πιο εμβληματικό, ίσως, έργο της Αττικής, όπως το χαρακτηρίζει η Περιφέρεια έγινε με την ένταξη στο ΠΔΕ 2021 και τη μεταφορά του το 2022 στο νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι το έργο αποτελεί προτεραιότητα και ότι όλες οι ενέργειες, από το Σεπτέμβριο του 2019, υπηρετούν το στόχο: Της εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για την συντομότερη ολοκλήρωση της παρέμβασης, με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών σε όλους τους «χώρους» του παραλιακού μετώπου.

Αναγκαίες προϋποθέσεις 

Η Διοίκηση της Περιφέρειας υπογραμμίζει ότι με την ανάληψη των καθηκόντων της το Σεπτέμβριο του 2019, δεν υπήρχε καμία από τις 4 παρακάτω αναγκαίες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει ένα τόσο μεγάλο και ακριβό έργο, όπως: Σοβαρός ρεαλιστικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός εξαρχής. Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση όλων των φάσεων, πριν ξεκινήσει το έργο. Αξιοπιστία αναδόχου μετά και την τοποθέτηση Νέας Διοίκησης. Βιώσιμο σχέδιο αξιοποίησης και συντήρησης των χώρων και του Μητροπολιτικού πάρκου, όταν το έργο θα ολοκληρωθεί.

Τονίζει ότι το έργο ξεκίνησε, έχοντας πέντε μεγάλα «αγκάθια»:

1. Ελλιπής σχεδιασμός της Α’ Φάσης λόγω απουσίας σημαντικών μελετών με υποεκτιμημένο κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ αρχικό προϋπολογισμό

2.  Δεν υπήρχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για το σύνολο του έργου όταν αυτό ξεκίνησε. Η προηγούμενη Διοίκηση γνώριζε ότι οι πόροι της Περιφέρειας δεν επαρκούσαν. Δεν κίνησε ενέργειες ώστε η χρηματοδότηση του έργου να προχωρήσει μέσα από το ΠΔΕ, ούτε και το ενέταξαν στο ΕΣΠΑ.

3. Καθυστερήσεις που δημιούργησε η μεγάλη σε διάρκεια πανδημία, στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών της Α’ Φάσης.

4. Προβλήματα παρουσιάστηκαν από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση και τις αλλαγές στη μετοχική σύνθεση του ανάδοχου του έργου.

5. Την προσπάθεια για εξεύρεση χρηματοδότησης, ενέτεινε και το γεγονός ότι δεν είχε γίνει πρόβλεψη για τη σύσταση φορέα διαχείρισης, συντήρησης και ασφαλούς λειτουργίας των χώρων πρασίνου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ή, για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εν δυνάμει επενδυτές.

Ωστόσο η Διοίκηση της Περιφέρειας δηλώνει ότι το έργο προχωρά με «ένα ρεαλιστικό σχεδιασμό», ο οποίος προβλέπει: Ολοκλήρωση της Α’ φάσης των έργων ανάπλασης το φθινόπωρο του 2021. Δημοπράτηση εντός του επόμενου τετράμηνου και τελική ένταξη του στο νέο ΠΕΠ Αττικής 2021 – 2027, στις αρχές του 2022.

Αναφορικά με την αμφισβήτηση του σχεδιασμού που εξέφρασε η προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας κάνοντας λόγο «περί fake ένταξης στο ΠΔΕ, fake προϋπολογισμών και μηδενικών πιστώσεων που δεν εξασφαλίζουν την ομαλή από δω και πέρα εκτέλεση του έργου», η Διοίκηση της Περιφέρειας απαντά ότι: Στο δημόσιο λογιστικό η απόφαση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποτελεί την απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης. Όσον αφορά στις πιστώσεις, φυσικά και είναι μηδενικές σήμερα, καθώς το έργο αφού δημοπρατηθεί, θα μεταφερθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ολοκληρώνοντας τη σχετική ενημέρωση η Διοίκηση δηλώνει ότι: «Παραλλήλως με την ολοκλήρωση της Α’ φάσης και την δημοπράτηση της επόμενης φάσης των έργων σύμφωνα με το εγκεκριμένο master plan, αναζητούμε ένα βιώσιμο, σε βάθος χρόνου, μοντέλο διαχείρισης, το οποίο θα θέσουμε σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, τους Δήμους αλλά και την επιστημονική κοινότητα, που θα προβλέπει και τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, για να διασφαλίσουμε αφενός την ελεύθερη κι ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των πολιτών στην περιοχή παρέμβασης, Αφετέρου, ότι το παραλιακό μέτωπο του Φαλήρου δεν θα έχει την τύχη των εγκαταλελειμμένων και αναξιοποίητων Ολυμπιακών Ακινήτων».