Ερώτηση του ΚΚΕ στην Ευρωβουλή για δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή

ΑΠΕ

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση του ευρωβουλευτή του Κόμματος, Λευτέρη Νικολάου – Αλαβάνου, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταγγέλλει, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση «τη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή, που ενισχύει περαιτέρω τους ήδη πολύ σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία κι υποβαθμίζει περαιτέρω την ποιότητα ζωής των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων της ευρύτερης περιοχής».

Η ΕΟ του ΚΚΕ αναφέρει πως «η δημιουργία νέας χωματερής πάνω στην υφιστάμενη θα επιβαρύνει περαιτέρω την περιοχή, που είναι ήδη επιβαρυμένη κι υποβαθμισμένη, όπως αποδεικνύουν μετρήσεις διάρκειας 13 μηνών (Ιανουάριος 2017 – Ιανουάριος 2018), που έχουν γίνει από τον ίδιο το φορέα διαχείρισης (ΕΔΣΝΑ) και δημοσιοποιήθηκαν το Μάη του 2020.

Η ρύπανση των επιφανειακών υδάτων που απορρέουν από το ΧΥΤΑ ξεπερνά σε ορισμένες θέσεις ακόμη και αυτή των ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, η δε μικροβιολογική βρέθηκε κατά εκατοντάδες μέχρι δεκάδες χιλιάδες φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα επεξεργασμένα προς άρδευση λύματα, ενώ βρέθηκαν τοξικοί ρύποι (Κάδμιο, Μόλυβδος, Υδράργυρος, Νικέλιο μαζί και το Χρώμιο) πολλαπλάσιοι των θεσπισμένων ορίων. Στα υπόγεια ύδατα παρατηρείται γενική υπέρβαση στα θεσμοθετημένα όρια των χημικών ρύπων, σοβαρή (μέχρι και 125πλάσια) μικροβιολογική. Εντοπίστηκε, τέλος, σημαντική μετανάστευση βιοαερίου προς την κατεύθυνση των ‘Ανω Λιοσίων.

«Γίνεται, επομένως, φανερό», επισημαίνει η ΕΟ του ΚΚΕ «ότι η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, στο πλαίσιο δε αυτής και η δημιουργία του νέου ΧΥΤΑ, δεν γίνεται με κριτήριο τις ανάγκες και την υγεία του λαού αλλά σε βάρος αυτών με βάση την βολικότερη λύση για την στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, ενόψει της υλοποίησης του άκρως αντιλαϊκού νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)».

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε στην Επιτροπή τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στο γεγονός ότι:

–Η λεγόμενη «πράσινη στρατηγική» της αποδεικνύεται και στην πράξη ότι υπονομεύει την ουσιαστική ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, στηρίζοντας τη διαιώνιση του φαραωνικού, και σε επίπεδο Ευρώπης, “ΧΥΤΑ” Φυλής μαζί και τη δημιουργία των μονάδων καύσης απορριμμάτων του νέου ΕΣΔΑ;

–Συνέπεια αυτής της εγκληματικής για τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος στρατηγικής της ΕΕ και των κυβερνήσεων είναι οι βαριές και ανεπανόρθωτες συνέπειες που αποδεδειγμένα προκαλούνται στην υγεία του λαού της Δυτ. Αττικής και Δυτ. Αθήνας;»