Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

Χρειάζεται εφαρμογή και έλεγχος μιας νέας Ηθικής Διακυβέρνησης

Την 31.3.2021, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης ως το νέο πλαίσιο ανάπτυξης εναρμονισμένο με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και την Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη σαν ένα σχέδιο που «έχει 4 κύριους πυλώνες: την ψηφιακή μετάβαση κράτους και επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής συνοχής, την πράσινη οικονομία και την εκτίναξη των επενδύσεων.»

Πίνακας: Πυλώνες και άξονες Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα επενδύσεων συνολικά 57,4 δισεκατομμύρια ευρώ,εκ των οποίων 30,9 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι εξασφαλισμένοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, 19 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και 7,1 δις από δάνεια και ίδια κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα.

Του Δημήτρη Σ. Σταρόγιαννη *

Πράσινη Μετάβαση

Αφορά όλους τους κλάδους, την απολιγνιτοποίηση, τη παραγωγή ενέργειας μέσα από την μετάβαση σε μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έργα υποδομής, όπως τα έργα διασύνδεσης των νησιωτικών περιοχών. Ακόμα σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας (κτιριακών εγκαταστάσεων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλπ.), μεταφορές με χρήση μορφών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον (π.χ. liquefied Natural Gas στην ναυτιλία, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και φορτηγά κλπ.) αλλά και επενδύσεις σε λιγότερο ενεργοβόρο και ψηφιακό εξοπλισμό που προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη.

Ψηφιακή μετάβαση

Αναβάθμιση των υποδομών και των δεξιοτήτων του κράτους και των επιχειρήσεων.

Κλάδοι που αφορά: Όλοι οι κλάδοι της Οικονομίας

Απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή

Η αύξηση της απασχόλησης με καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας εκτιμάται να είναι το αποτέλεσμα επενδύσεων των επιχειρήσεων σε  προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα πετύχουν στη διεθνή αγορά. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα, στις εξαγωγές, στην αύξηση και στην μεγέθυνση του αριθμού των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων.

Κλάδοι που αφορά: Όλοι οι κλάδοι της Οικονομίας

Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της ανθεκτικότητας των κύριων κλάδων της οικονομίας. Από την ανάλυση των εξαγωγών στο 2020 διακρίνουμε ότι όλοι οι κλάδοι θα πρέπει να επενδύσουν στον μετασχηματισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με την μεγάλη πρόκληση μετά σχηματισμού να έχει ο κλάδος των καυσίμων. Από την πορεία των εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στο 2020,  φαίνεται ξεκάθαρα η ανάγκη μετασχηματισμού της Ελληνικής Οικονομίας  σε μία οικονομία με έμφαση στην Τεχνολογία και την ενίσχυση της Βιομηχανίας αλλά και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής. Η διατύπωση Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής θα διευκολύνει την μετάβαση αυτή.

Πίνακας: Συμμετοχή κάθε κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών(Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση Διοικητή, 2020)

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Έχει σήμερα την κατάλληλη κυβέρνηση στον κατάλληλο χρόνο για να εγγυηθεί την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων με την εφαρμογή των αρχών της Ηθικής Διακυβέρνησης, της διαφάνειας της λογοδοσίας του κράτους και των αγορών, π.χ. μέσω της ψηφιακής διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων τα ενδιαφερόμενων μερών, όλων των  κοινωνικών εταίρων. Η απορρόφηση των κονδυλίων δεν εγγυάται από μόνη της την επιτυχία του εγχειρήματος. Χρειάζεται εφαρμογή και έλεγχος μιας νέας Ηθικής Διακυβέρνησης.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι εταιρείες πρωταρχικά ιδρύονται για να δημιουργήσουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κέρδους. Ωστόσο, αυτή η πρόθεση πρέπει να εξισορροπηθεί με ελέγχους που διασφαλίζουν ότι μια εταιρεία επιδιώκει κέρδος χωρίς να ξεπερνάει τη γραμμή στα βασικά της ανήθικης συμπεριφοράς. Σε επίπεδο εταιρειών,  η κυβέρνηση θέσπισε με την πρόσφατη ψήφιση του Ν.4706/2020 (ΦΕΚ Α’136/17.7.20) απαίτηση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου από τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα, τα οποία παρέχουν εποπτεία.

Οφείλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην ενσωμάτωση και υλοποίηση των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης-Ελλάδα 2.0 μιας και η πανδημία ανέδειξε με εμφατικό τρόπο την αναγκαιότητα τους.  Ταυτόχρονα όμως και προκειμένου να επιτευχθεί ευημερία και πρόοδος για όλους πρέπει να εφαρμοστούν οι αρχές της Ηθικής Διακυβέρνησης του κράτους και της αγοράς. Έτσι διασφαλίζεται η δίκαιη μετάβαση σε μια παραγωγική Ελλάδα.

* Ο κ. Δημήτρης Σ. Σταρόγιαννης είναι Συντονιστής Βιομηχανικής Πολιτικής της ΝΔ