ΥπΑΑΤ: Σχεδόν 20 εκατ. στους αλιείς που δέχθηκαν πλήγμα από την πανδημία

Ψαρόβαρκα, την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, στο λιμάνι της Κορίνθου. Σάββατο 23 Μαΐου 2020. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό της ενίσχυσης για τους Έλληνες αλιείς που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού.

Η απόφαση αφορά μέτρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Προβλέπει ενίσχυση 19.080.778 ευρώ για 689 αλιείς και αφορά την παύση των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων μεταξύ 1ης Μαρτίου και 15ης Οκτωβρίου 2020 και για μέγιστο χρονικό διάστημα 90 ημερών για κάθε σκάφος.

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους και εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.