Χρηματιστήριο Αθηνών: Διαγραφή των μετοχών των εταιρειών Βωβός, Τηλέτυπος, Πήγασος, Άλφα Γκρίσιν και Χατζηκρανιώτη

129
ΑΠΕ

Η επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εξέτασε περιπτώσεις μετοχών εταιρειών, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου περί διαγραφής, και αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών των ακόλουθων εταιριών, οι οποίες τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών: Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε, Τηλέτυπος Α.Ε, Αλφα Γκρίσιν, Πήγασος Εκδοτική και Χατζηκρανιώτη.

Ως ημερομηνία αφαίρεσης όλων των μετοχών των προαναφερόμενων εταιριών από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζεται η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

Εν τω μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε την τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση της σύνθεσης των δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α.. Στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη προστέθηκαν οι μετοχές της Entersoft και της Centic, ενώ αφαιρούνται οι τίτλοι της Κλουκίνας- Λάππας και της Μοτοδυναμικής.