Χρ.Δήμας στο ThePresident: Elevate Greece: Η πύλη εισόδου του οικοσυστήματος καινοτομίας

Εδώ και 20 ημέρες, το Elevate Greece αποτελεί την κύρια ηλεκτρονική πύλη εισόδου του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας. Πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του πρώτου μήνα λειτουργίας του και ήδη τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι πολύ θετικά. Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν κάνει αίτηση εγγραφής μέχρι στιγμής, υπερβαίνει τις 480, με την διαδικασία αξιολόγησης να ξεκινά άμεσα. Αξίζει να αναφερθεί πως στα πρώτα 20 λεπτά λειτουργίας της ιστοσελίδας, περίπου 30 δυνητικές νεοφυείς επιχειρήσεις εκδήλωσαν ενδιαφέρον εγγραφής. Η επισκεψιμότητα της σελίδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι σημαντική, καθώς πάνω από 10.000 χρήστες έχουν αναζητήσει πληροφορίες.

Του Χρίστου Δήμα *

Για πρώτη φορά, μέσω του Elevate Greece, η Πολιτεία θα μπορεί να δώσει απαντήσεις για το πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν στην χώρα, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζόμενους απασχολούν και τι κύκλο εργασιών έχουν. Απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, που της δίνουν το πλεονέκτημα να μπορεί να σχεδιάζει στοχευμένα μέτρα υποστήριξης, προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες του οικοσυστήματος. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα εργαλείο μεγάλης σημασίας, όπου μέσα από αυτό, δίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η δυνατότητα επίσημης και αξιόπιστης καταγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων και χαρτογράφησης του οικοσυστήματος που αυτές συνθέτουν.

Στόχος της Κυβέρνησης, από την πρώτη μέρα, είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα περισσότερο φιλικό προς τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα γενικότερα. Η δημιουργία του Elevate Greece έρχεται να επιβεβαιώσει τον παραπάνω στόχο, αποσκοπώντας στην ενίσχυση, ανάπτυξη, δικτύωση και εξωστρέφεια των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων. Μέσα από το Elevate Greece, θα καταγράφεται η πορεία τους στη βάση κρίσιμων δεικτών (KPIs), καθιστώντας τις startup πόλο έλξης για τις επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πρώτη άμεση θετική επίδραση του Elevate Greece είναι η νομοθετική ρύθμιση για τους Επενδυτικούς Αγγέλους (Business Angels), που αφορά αποκλειστικά τις νεοφυείς επιχειρήσεις του Μητρώου και στοχεύει στην αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας προς αυτές. Τα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας  επιτρέπουν στις νεοφυείς επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οφέλη και χορηγίες από τους Επίσημους Υποστηρικτές του Elevate Greece οι οποίοι προέρχονται από όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Οι Επίσημοι Υποστηρικτές καλούνται να ενισχύσουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που σχετίζονται με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους.

Η Ελλάδα διαθέτει  σπουδαίο ερευνητικό και επιχειρηματικό ταλέντο. Με γνώμονα αυτή ακριβώς την παραδοχή, κύρια επιδίωξή μας είναι να παραχθούν νέες, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, αλλά παράλληλα να δημιουργηθούν οι συγκυρίες που θα συμβάλλουν στον επαναπατρισμό εκείνων που έφυγαν από την πατρίδα στα χρόνια της κρίσης και διαπρέπουν στο εξωτερικό σε τομείς αιχμής. Προφανώς ο αγώνας είναι δύσκολος και απαιτεί χρόνο. Το Elevate Greece κινείται προς αυτή την κατεύθυνση για να μπορούμε να οραματιζόμαστε ένα νέο παραγωγικό, καινοτόμο και ανταγωνιστικό μοντέλο ανάπτυξης για την Ελλάδα.

* Ο κ. Χρίστος Δήμας είναι Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων