Διαδικτυακή Εκδήλωση ΣΕΒ και HellasCert για την πιστοποίηση

78

Ψηφιακή εκδήλωση, με θέμα: «Πιστοποίηση για ανταγωνιστικότερες και δυναμικές επιχειρήσεις», διοργανώνει ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης HellasCert, την ερχόμενη Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 4 μ.μ.

Όπως σημειώνει ο ΣΕΒ, η πιστοποίηση είναι το μέσο που εγγυάται την ασφάλεια, προάγει την ποιότητα, ενισχύει την εμπιστοσύνη και προσφέρει λύσεις για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και για την επέκταση σε νέες δραστηριότητες και αγορές.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η εμπειρία επιχειρήσεων που κατάφεραν, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα πρότυπα, να επιτύχουν παραγωγικό μετασχηματισμό, αλλά και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους από την πανδημία του κορονοϊού. Ακόμα, θα δοθούν πρακτικές συμβουλές που μπορούν να υιοθετηθούν από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, για τον τρόπο που μπορεί να ενταχθεί η πιστοποίηση στο στρατηγικό τους σχεδιασμό. Τέλος, στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τόσο οι διεθνείς τάσεις που επικρατούν στην τυποποίηση δείχνοντας τι να περιμένουν οι επιχειρήσεις στο μέλλον, όσο και ο τρόπος που μπορούν να συμμετέχουν οι ίδιες στη δημιουργία προτύπων που προσφέρουν λύσεις στις ανάγκες τους.

Η παρακολούθηση της συζήτησης είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=9VG3PIVDs18&feature=youtu.be.