ΤΕΡΝΑ: Στην τελική ευθεία για την έκδοση εταιρικού ομολόγου!

212

Στην τελική ευθεία η διαδικασία έκδοσης του εταιρικού ομολόγου του ομίλου. Χρηματιστηριακές πηγές εκτιμούν πως στις πρώτες 1-2 εβδομάδες του Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική πρόσκληση
προς το επενδυτικό κοινό, με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Επί της ουσίας πρόκειται για την πρώτη επενδυτική κίνηση και μάλιστα αυτού του κεφαλαιακού μεγέθους, μετά το lockdown, την άρση του και την προσπάθεια επιστροφής σε μία στοιχειώδη κανονικότητα. Το επίσης ουσιαστικό είναι πως και μέσω αυτών των 500 εκατ., ο όμιλος θα χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3+1 δισ. ευρώ, σε ορίζοντα 5ετίας, με παράλληλη δημιουργία 20.000 νέων θέσεων εργασίας στους κλάδους και τομείς όπου δραστηριοποιείται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τα 3 δισ. αφορούν στα λίγο ως πολύ γνωστά προγράμματα σε ΑΠΕ, αποθήκευση, κατασκευές (λ.χ. έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες εργασίες στο Καστέλι, για την κατασκευή του νέου αερολιμένα Ηρακλείου) και το 1 δισ., το project του καζίνου/ξενοδοχείου στο Ελληνικό (όπου ο όμιλος θα υλοποιήσει το σύνολο του κατασκευαστικού μέρους και βεβαίως θα έχει τη συμμετοχή με τη Mohegan στη λειτουργία/εκμετάλλευση).

Χρηματιστηριακά, η μετοχή σήμερα αντέδρασε αρνητικά, εμφανίζοντας ισχυρές απώλειες 4,3%.

Αποτίμηση στα 691,9 εκατ. και υψηλό 52 εβδομάδων τα 8,93 ευρώ -στόχος-, που διαγραμματικά (και υπό προϋποθέσεις) μπορεί να «δει» η μετοχή.

Παρά την κρίση του κορωνοϊού, τις 9 Ιουνίου η Ελλάδα βγήκε με μεγάλη επιτυχία και μετά από καιρό στις αγορές, εκδίδοντας νέο δεκαετές ομόλογο με το ελληνικό Δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 1,55%.