Βαριά πρόστιμα έως και €1 εκατ. στους κερδοσκόπους

156
EPA

Πρόστιμο από €1.000 μέχρι και €1 εκατ. θα επιβάλλεται σε όσους κερδοσκοπούν εκμεταλλευόμενοι την πανδημία του κορωνοϊού, ενώ, ταυτόχρονα, μπαίνει πλαφόν στα τρία τεμάχια ανά πελάτη αναφορικά με την αγορά αντισηπτικών και απολυμαντικών προϊόντων.

Με βάση τα όσα ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, «απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων, που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας, που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής τόσο, ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020».

Για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης αρμόδια αρχή ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Επίσης, η ΓΓΕΠΚ μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, μπορεί να διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς, που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα, τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Σε ό,τι αφορά το όριο αγορών στα αντισηπτικά και τα απολυμαντικά, ορίζεται ότι, για χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας ή προσωπικής υγιεινής, μπορούν να διαθέτουν προς τους καταναλωτές ανώτατη ποσότητα τριών τεμαχίων ανά πελάτη, για οποιοδήποτε από τα ακολούθα είδη ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής:
Προϊόντα απολύμανσης
Προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης
Αντισηπτικά προϊόντα
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω προϊόντα επιτρέπεται να διατίθενται αποκλειστικά σε μεμονωμένες συσκευασίες.