Δμ. Συμβούλιο Κέας: Κραυγή αγωνίας για τους λαθρομετανάστες που «προσάραξαν» στο νησί

493

Κραυγή αγωνίας εκπέμπει το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας, με ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, για τους 196 λαθρομετανάστες οι οποίοι αποβιβάστηκαν στο νησί μετά την προσάραξη ενός ακυβέρνητου φορτηγού πλοίου στην Κέα.

Το ψήφισμα το οποίο κοινοποιήθηκε  στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Μεταναστευτικής Πολιτικής, Πολιτικής Προστασίας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υγείας, Εσωτερικών και σε όλους τους βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου.
θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι:

Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου και περί τις 03:00π.μ. προσάραξε έξω από τον
λιμενοβραχίονα της Κέας, ακυβέρνητο φορτηγό πλοίο, που είχε αναχωρήσει από το
Τσανάκαλε της Τουρκίας με 196 λαθρομετανάστες.

Πρόκειται για νεαρά άτομα κυρίως ηλικιών μεταξύ 18-35, μεταξύ των οποίων κάποια
παιδιά και έγκυες γυναίκες, που αποβιβάστηκαν στην Κέα και συγκεντρώθηκαν
προσωρινά για καταγραφή και προανάκριση, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Ως νησί δηλώνουμε ανοχύρωτοι και εντελώς αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε το
γεγονός. Σε ένα νησί
χωρίς δημοτικές υποδομές,
με ένα Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, που εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού,
λειτουργεί με ιατρικό προσωπικό δύο αγροτικούς ιατρούς
με ένα Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπηρετούν 7 άτομα
με ένα Λιμενικό Τμήμα που απαρτίζεται από ακόμα λιγότερα άτομα
χωρίς τον παραμικρό εφοδιασμό των ανωτέρω με εξοπλισμό προστασίας από
ιογενείς ασθένειες, των οποίων πιθανόν να είναι φορείς οι λαθρομετανάστες
με όλα τα καταλύματα και τις επιχειρήσεις εστίασης να έχουν αναστείλει τη
λειτουργία τους βάσει της σχετικής ΚΥΑ και με τους ιδιοκτήτες να βρίσκονται
εκτός νησιού
η Κέα αδυνατεί να φιλοξενήσει τους ανθρώπους αυτούς .

Καλείται η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως αναλάβουν άμεσα δράση
για την ασφαλή απομάκρυνση των 196 λαθρομεταναστών και τη μεταφορά τους σε
οργανωμένες κλειστές δομές.

Καλείται η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία να προφυλάξουν την υγεία και την
περιουσία των κατοίκων του νησιού μας, που με τόσο κόπο οι φορείς και οι πολίτες
προσπαθούν να διαφυλάξουν όλες αυτές τις ημέρες, ακολουθώντας τις οδηγίες του
Κεντρικού κράτους.
εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο

1. την άμεση αποστολή ψηφίσματος στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Πολιτικής Προστασίας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Υγείας, Εσωτερικών, σε όλους τους βουλευτές του ελληνικού
κοινοβουλίου με το ανωτέρω λεκτικό.
2. Εκτιμώντας τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να υποβάλλουμε αίτημα
για την υποστήριξη των θέσεών μας.
3. Να ζητηθεί η άμεση αποκατάσταση από ειδικό κλιμάκιο της περιβαλλοντικής
ρύπανσης που έχει προκληθεί στον θαλάσσιο χώρο της Κέας.
Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα
ανωτέρω και την εισήγηση της Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την άμεση αποστολή του κάτωθι ψηφίσματος:
Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου και περί τις 03:00π.μ. προσάραξε έξω από τον
λιμενοβραχίονα της Κέας, ακυβέρνητο φορτηγό πλοίο, που είχε αναχωρήσει από το
Τσανάκαλε της Τουρκίας με 196 λαθρομετανάστες.
Πρόκειται για νεαρά άτομα κυρίως ηλικιών μεταξύ 18-35, μεταξύ των οποίων κάποια
παιδιά και έγκυες γυναίκες, που αποβιβάστηκαν στην Κέα και συγκεντρώθηκαν
προσωρινά για καταγραφή και προανάκριση, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Ως νησί δηλώνουμε ανοχύρωτοι και εντελώς αδύναμοι να αντιμετωπίσουμε το
γεγονός. Σε ένα νησί

 χωρίς δημοτικές υποδομές,
 με ένα Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, που εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού,
λειτουργεί με ιατρικό προσωπικό δύο αγροτικούς ιατρούς
 με ένα Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο υπηρετούν 7 άτομα
 με ένα Λιμενικό Τμήμα που απαρτίζεται από ακόμα λιγότερα άτομα
 χωρίς τον παραμικρό εφοδιασμό των ανωτέρω με εξοπλισμό προστασίας από
ιογενείς ασθένειες, των οποίων πιθανόν να είναι φορείς οι λαθρομετανάστες
 με όλα τα καταλύματα και τις επιχειρήσεις εστίασης να έχουν αναστείλει τη
λειτουργία τους βάσει της σχετικής ΚΥΑ και με τους ιδιοκτήτες να βρίσκονται
εκτός νησιού
η Κέα αδυνατεί να φιλοξενήσει τους ανθρώπους αυτούς .

Καλείται η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως αναλάβουν άμεσα δράση
για την ασφαλή απομάκρυνση των 196 λαθρομεταναστών και τη μεταφορά τους σε
οργανωμένες κλειστές δομές.

Καλείται η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία να προφυλάξουν την υγεία και την περιουσία των κατοίκων του νησιού μας, που με τόσο κόπο οι φορείς και οι πολίτες
προσπαθούν να διαφυλάξουν όλες αυτές τις ημέρες, ακολουθώντας τις οδηγίες του
Κεντρικού κράτους.

2. Εκτιμώντας τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να υποβάλλουμε αίτημα για
την υποστήριξη των θέσεών μας.

3. Να ζητηθεί η άμεση αποκατάσταση από ειδικό κλιμάκιο της περιβαλλοντικής
ρύπανσης που έχει προκληθεί στον θαλάσσιο χώρο της Κέας

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΔΩ