Πρόεδρος της Βουλής: Επιστολή για αναστολή επισκέψεων στη Βουλή

116

Επιστολή προς τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των κομμάτων απέστειλε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, για την αναστολή των επισκέψεων στη Βουλή και στα περιφερειακά της κτήρια όπου στεγάζονται τα γραφεία των βουλευτών.

«Παρακαλώ να ενημερώσετε τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής σας Ομάδας πως η Διάσκεψη των προέδρων αποφάσισε σήμερα, έπειτα από σχετική εισήγηση του προέδρου της Βουλής, μεταξύ άλλων, την άμεση αναστολή, μέχρι νεωτέρας, των ομαδικών ή ατομικών επισκέψεων έπειτα από πρόσκληση των κομμάτων ή των βουλευτών στη Βουλή και στα περιφερειακά της κτήρια όπου στεγάζονται γραφεία βουλευτών. Το ίδιο παρακαλώ να τηρήσουν οι βουλευτές και στα πολιτικά γραφεία των Αθηνών ή των επαρχιών. Το μέτρο αποσκοπεί προφανώς στην αποφυγή μικρών ή μεγαλύτερων συγκεντρώσεων κοινού. Η επικοινωνία των βουλευτών με το κοινό μπορεί να πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό τρόπο, για όσο διάστημα απαιτηθεί», αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής.