Πρόστιμο 500.000 λίρες για ενοχλητικές κλήσεις

137

Το γραφείο προστασίας καταναλωτή της Σκωτίας (ICO) επέβαλλε πρόστιμο ύψους £500 χιλ στην εταιρεία CRDNN, επειδή έκανε πάνω από 193 εκατ. αυτόματες κλήσεις σε καταναλωτές, ενημερώνοντάς τους για οφειλόμενα και για προσφορές.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην «ενημέρωση» καταναλωτών και έκανε περίπου 1,6 εκατ. κλήσεις σε καταναλωτές την ημέρα στο διάστημα μεταξύ πρώτης Ιουνίου και πρώτης Οκτωβρίου το 2018.

Οι κλήσεις γίνονταν από κρυφούς αριθμούς τηλεφώνου, που σημαίνει πως όσοι δέχονταν κλήσεις από την εταιρεία δεν μπορούσαν να βρούν από που δεχόντουσαν τις κλήσεις. Η εταιρεία παραβίασε το νόμο, καθώς δεν είχε την έγκριση των καταναλωτών για να προβαίνει σε αυτές τις κλήσεις. Σημειώνεται πως, μερικές από τις κλήσεις θα μπορούσαν θεωρητικά να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των καταναλωτών, καθώς οι κλήσεις έγιναν από το δίκτυο του σιδηροδρομικού σταθμού του Benavie Control Centre, και «ενοχλούσε τους καταναλωτές, καθώς διέσχιζαν σιδηροδρομικές γραμμές ή οδηγούσαν στον δρόμο».