ΚΚΕ: Για την ενιαία επίθεση της ΕΕ και των κυβερνήσεών της στην κοινωνική ασφάλιση

75

«Την ενιαία επίθεση της ΕΕ και των κυβερνήσεών της στην κοινωνική ασφάλιση» καταγγέλλει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Κώστα Παπαδάκη αναδεικνύεται ότι «οι αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και ετών ασφαλισμένης εργασίας, οι μειώσεις στις συντάξεις, η κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης και κατηγοριών των βαρέων και ανθυγιεινών σε μια σειρά από κράτη-μέλη αποκαλύπτουν την ενιαία επίθεσης της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεών της στην κοινωνική ασφάλιση».

Βάσει στοιχείων που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στο ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ και με το σύστημα των τριών πυλώνων και το ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν:

– Υπάρχει συντονισμένη επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση σε βάρος των εργαζομένων και των συνταξιούχων που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να εξαϋλώνονται;

– Προωθείται περαιτέρω η επιχειρηματική δράση στον τομέα της ασφάλισης και της υγείας χαρίζοντας κέρδη στο κεφάλαιο και φορτώνοντας νέα βάρη στους εργαζομένους;

– Η Κοινωνική Ασφάλιση μετατρέπεται από κοινωνικό δικαίωμα σε ατομική υπόθεση;».