Σε ιδιωτικές εταιρείες μετατρέπονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί

597
ΑΠΕ
Σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, 14 Ιανουαρίου, θα βρίσκεται το σχέδιο νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.
Μεταξύ άλλων, το νέο νομοσχέδιο παρέχει αυξημένες δυνατότητες στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών, ώστε, μέσω διατάξεων του Καταστατικού, που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας του συνεταιρισμού ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχείρησης, η οποία θα έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, που δεν αλλοιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα της.
Παράλληλα, για να επιλυθεί το πάγιο πρόβλημα χρηματοδότησης της λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών, πράγμα που τους καθιστά μη ανταγωνιστικούς, ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών – επενδυτών με δικαίωμα ψήφου, πράγμα που καθιστά ελκυστική την συμμετοχή τους, χωρίς όμως ο συνεταιρισμός να αλλοτριώνεται ως θεσμός της αγροτικής οικονομίας.
Στην περίπτωση, που το Καταστατικό προβλέπει ότι τα μέλη-επενδυτές συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ενός Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου, ο συνολικός αριθμός των ψήφων τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού αριθμού των ψήφων που διαθέτουν τα μέλη του Συνεταιρισμού.
Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε την τελευταία στιγμή, από το 25%, που ήταν στο αρχικό πλάνο, καθώς το 35% δίνει τη δυνατότητα του blocking majority, απαραίτητου στοιχείου προκειμένου να είναι ελκυστική (και δυνατή) η είσοδος ενός επενδυτή.
Άλλο ένα κρίσιμο θέμα για τη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών αφορά και στην εμπορική σχέση, που έχουν με τα μέλη τους. Το ποσοστό ετήσιας παραγωγής, το οποίο κάθε μέλος-συνεταιριστής υποχρεούται να παραδίδει στον αγροτικό συνεταιρισμό, καθώς και το ποσοστό εφοδίων, που το κάθε μέλος-συνεταιριστής οφείλει να προμηθεύεται από τον ΑΣ, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 75% (από 80%, που ισχύει σήμερα), ποσοστό, το οποίο, σύμφωνα με μερίδα συνεταιριστών, θα έπρεπε να είναι υψηλότερο, ώστε να μην πηγαίνει μέρος της παραγωγής σε ανταγωνιστές.