Ναυτεμπορική: Με μπαράζ πλειστηριασμών θα απαντήσει η Eurobank

193
Με μπαράζ πλειστηριασμών θα απαντήσει η Eurobank, σε ενδεχόμενη απορριπτική απόφαση του αιτήματός της για υπαγωγή της Ναυτεμπορικής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία και τον ορισμό ειδικού διαχειριστή.
Στελέχη της τράπεζας έχουν διαμηνύσει ότι τελείωσε η πίστωση χρόνου. Ετσι, αν απορριφθεί το αίτημά τους, θα ενεργοποιηθούν οι διαταγές πληρωμής, σηματοδοτώντας την διαδικασία εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
Η τράπεζα, όπως είναι γνωστό, έχει καταθέσει το αίτημα ως μεγαλύτερος πιστωτής (περί τα 6 εκατ. ευρώ) και η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών αναμένεται να εκδοθεί σε 2-3 μήνες. Ωστόσο, στη συζήτηση του αιτήματος πριν από μερικές ημέρες, το Δημόσιο, το οποίο έχει ανάλογες απαιτήσεις, άσκησε το έννομο συμφέρον του και τάχθηκε κατά του αιτήματος, υποστηρίζοντας ότι οι απαιτήσεις της Eurobank είναι οριακά μικρότερες του ποσοστού, που προβλέπει ο νόμος (40%), ώστε να κατατεθεί το σχετικό αίτημα, καθώς αντιστοιχούν σε 39,7% των συνολικών χρεών της Ναυτεμπορικής.
Με το ελληνικό Δημόσιο συντάχθηκε και η ιδιοκτησία της Ναυτεμπορικής.
Στην πραγματικότητα, όμως, το μέλλον της μοναδικής ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιο και μαζί των εργαζομένων.