Πορεία στην Βουλή για την Κοινωνική Ασφάλιση

297

Πορεία προς την Βουλή πραγματοποιύν αυτήν την ώρα χιλιάδες εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, συνταξιούχων που συυμετέχουν στο συλλαλητήριο για την Κοινωνική Ασφάλιση.