Συμφωνία ύψους 19,4 εκατ. ευρώ για «Άσυλο και Μετανάστευση» και «Διαχείριση Υδάτων»

157

Συμφωνία ύψους 19,4 εκατ. ευρώ -εκ των οποίων 16,5 εκατ. ευρώ από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) και 2,9 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους- για το πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση», καθώς και 5 εκατ. ευρώ -εκ των οποίων 4 εκατ. ευρώ από ΧΜ ΕΟΧ και 1 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους- για το πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 μεταξύ της Ελλάδας από τη μια, και της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν από την άλλη, υπέγραψαν σήμερα στην Αθήνα ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης και ο Νορβηγός υφυπουργός Εξωτερικών, Γιενς Χόλτε.

Ο κ. Τσακίρης, που είναι αρμόδιος για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σημείωσε σε δήλωσή του ότι υπεγράφησαν δύο πολύ σημαντικές συμφωνίες. Η μία αφορά την εθνική διαχείριση του ασύλου «το οποίο είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο εθνικό αλλά ευρωπαϊκό», όπως είπε, και συμπλήρωσε ότι η συμφωνία είναι σε σύμπνοια με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Η δεύτερη συμφωνία, συνέχισε ο υφυπουργός, «μας κάνει ακόμη πιο δυνατούς στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής που έρχεται». «Ευχαριστούμε τις δότριες χώρες και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με ακόμη πιο σημαντικά έργα», κατέληξε ο υφυπουργός.

Από την πλευρά του ο κ. Χόλτε σημείωσε: «Είμαστε ευχαριστημένοι για τη συμφωνία που υπογράφουμε για το μεταναστευτικό. Είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται ευρωπαϊκές λύσεις και η Νορβηγία είναι χαρούμενη να συνεισφέρει στη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος στην Ελλάδα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) αποτελεί την οικονομική συμβολή των 3 δοτριών χωρών -Νορβηγίας (95,8%), Ισλανδίας (3%) και Λιχτενστάιν (1,2%)- στο πλαίσιο της Συμφωνίας EFTA, για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών του ΕΟΧ και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δοτριών και των δικαιούχων χωρών. Η Ελλάδα αποτελεί δικαιούχο χώρα του ΕΟΧ από τη σύστασή του, το 1994. Για την Προγραμματική περίοδο 2014-2021 στην Ελλάδα διανεμήθηκαν, μέσω του νέου πρωτοκόλλου 38c, πόροι ύψους 116,7 εκατ. ευρώ.

Οι νέοι Κανονισμοί των EEA Grants για την περίοδο 2014-2021 για όλες τις χώρες εκδόθηκαν το Σεπτέμβριο του 2016 και στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπογραφή των αντίστοιχων συμφωνιών (MoU). Για την ελληνική συμφωνία χρηματοδότησης, η υπογραφή του Memorandum of Understanding (MoU) για τον ΕEA Grants 2014-2021 έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 31 Οκτωβρίου 2017, για προγράμματα σε συνολικά εννέα Προγραμματικές Περιοχές.