Η Χάλυψ πήρε το «οκ» για επένδυσή της μετά από 13 χρόνια

593

Η Χάλυψ πήρε το «οκ» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά στην καταβολή 1,5 εκατ. ευρώ για επένδυση, η οποία είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια.

Η θυγατρική της γερμανικής Heidelberg Group, πήρε την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας για την επιδότηση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για την κατασκευή τριών μεγάλων χώρων αποθήκευσης πρώτων υλών.

Η εταιρεία για το 2020 θα επενδύσει σε αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής και αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού.
Τα τελευταία έξι χρόνια έχει επενδύσει πάνω από 13 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, και κυρίως σε νέα σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών & καυσίμων, στο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στον Ασπρόπυργο.