Ιδρύεται «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων»

137

Ιδρύεται «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων» (ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.). Σύμφωνα με ανακοίνωση, πρόκειται για μια πρωτοβουλία ομάδας ανωτάτων στελεχών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης κινδύνων.

«Κύριος στόχος του συνδέσμου είναι η αναγνώριση, θεσμοθέτηση και προάσπιση του επαγγελματικού ρόλου του Risk Executive / Officer / Manager / Director / CRO στην πολιτεία και το επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Για την υλοποίηση του στόχου του, ο σύνδεσμος σχεδιάζει δράσεις και εκδηλώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και ενημέρωσης των στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο, το διαμοιρασμό εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, την εκπροσώπηση των μελών του όπου απαιτείται αλλά και την εκπόνηση μελετών σε θεματικές ενότητες που αφορούν το αντικείμενο εργασίας τους» όπως σημειώνεται.

O Νικόλας Γκουζέλος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, δηλώνει: «Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων έγινε πραγματικότητα και ήδη λαμβάνει ιδιαίτερα θερμή αποδοχή. Όσο και να φαντάζει παράδοξο, στην Ελλάδα δεν υπήρχε, μέχρι αυτή μας την απόφαση, συλλογική εκπροσώπηση των Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων. Ένας τόσο νευραλγικός χώρος με επαγγελματική υπόσταση υπεύθυνη σε ένα μεγάλο βαθμό για την εύρυθμη λειτουργία αλλά και ‘προστασία’ ενός οργανισμού, έστω και καθυστερημένα, απέκτησε στέγη. Ως συλλογικό όργανο, ο Σύνδεσμος θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των μελών του. Θα μείνουμε προσηλωμένοι στις σχεδιασμένες δράσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βιώσουμε τα πρακτικά αποτελέσματα αυτής της ομαδικής πρωτοβουλίας. Καλώ όλους τους επαγγελματίες Διαχείρισης Κινδύνων, από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, να στηρίξουν αυτή τη προσπάθεια από την οποία μόνο οφέλη μπορούν να αποκομίσουν. Εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο της διοικητικής ομάδας!».

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ.) θα λειτουργήσει με μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (ΑΜΚΕ) και το πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους:

Νικόλα Γκουζέλο, Chairman & CEO της Infobank Hellastat Α.Ε.

Γεώργιο Χλωμούδη, ICAP Group of companies DPO & General Director Comply.Data

Ευθύμιο Γ. Λατσούδη, Εταίρος δικηγορικής εταιρείας L+A

Μιχάλη Σαμωνά, Group CFO SIDMA SA

Ιωάννη Σώρρο, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς.