Σερβία: Αύξηση 7% των εξαγωγών το εννεάμηνο του 2019

156
ΑΠΕ

Αύξηση 7% σημείωσε η αξία των σερβικών εξαγωγών την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και ανήλθε σε 12,98 δισεκατομμύρια ευρώ. Το εννεάμηνο του 2019, η αξία των εισαγωγών κινήθηκε επίσης ανοδικά (+8,7%), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ανήλθε σε 17,33 δισεκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την στατιστική υπηρεσία της Σερβίας (RZS) η περιοχή του Βελιγραδίου κατέχει -στο εννεάμηνο του 2019- το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου των εισαγωγών (47,5%), ενώ της Βοϊβοντίνα το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου των εξαγωγών (34,5%).
Η Γερμανία ήταν ο βασικός εμπορικός εταίρος της Σερβίας το εννεάμηνο του 2019 σε όρους εξαγωγών και εισαγωγών. Η αξία των σερβικών εξαγωγών προς τη Γερμανία την προαναφερθείσα περίοδο διαμορφώθηκε σε 1,65 δισ. ευρώ, ενώ των εισαγωγών σε 2,2 δισ. ευρώ.