ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πληρωμή 5,4 εκατ. ευρώ σε 12.969 δικαιούχους

862

Το ποσό των 5,4 εκατ.ευρώ σε 12.969 δικαιούχους κατέβαλε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο οργανισμός πλήρωσε από τις 12/04/2019 έως τις 15/04/2019 συνολικά 5.417.668,73 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αφορά την πρόωρη συνταξιοδότηση και το μέτρο της νιτρορύπανσης.