Η Ελλάδα στις χώρες με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα τον χειμώνα λόγω της φτώχειας

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της νέας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σύμφωνα με την οπόια η Ελλάδα της κρίσης βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη θνησιμότητα τον χειμώνα και με τα υψηλότερα ποσοστά «ευάλωτων» στην περιβαλλοντική ρύπανση νοικοκυριών.

Όπως αναφέρει η “Καθημερινή” η έκθεση «Ανιση έκθεση και άνισες συνέπειες: κοινωνική τρωτότητα και ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβος και ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη» εξετάζει το πώς οι διαφορές στην κατανομή των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην Ε.Ε. ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση κάθε περιοχής.

Για την Ελλάδα, η έκθεση αναφέρει:

– Οι περισσότεροι θάνατοι λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης παρατηρούνται στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πέντε χώρες με το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από έκθεση σε διοξείδιο του αζώτου (μαζί με Ιταλία και Ισπανία) και στο όζον (μαζί με Ουγγαρία και Κροατία).

– Η θνησιμότητα κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία σε σχέση με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία. Στην περίπτωση ορισμένων χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, αυτή η εποχική διακύμανση στους θανάτους σχετίζεται ευθέως με τη φτώχεια και τις αυξημένες κοινωνικές ανισότητες. Για παράδειγμα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση στην Ε.Ε. σε ευάλωτα νοικοκυριά που δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν θέρμανση μετά τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Τα μισά από τα νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το 60% του μέσου εισοδήματος της χώρας αδυνατούν να κρατήσουν τα σπίτια τους ζεστά, ενώ στην ίδια κατάσταση βρίσκεται το 35% των μονογονεϊκών οικογενειών και το 40% των νοικοκυριών με έναν ηλικιωμένο.

– Οι περιοχές που έχουν χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά έχουν 1,3-1,5 φορά υψηλότερη έκθεση σε αιωρούμενα μικροσωματίδια (PM2.5 και PM10). Η Βουλγαρία, η Ελλάδα και περιοχές της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Σλοβακίας βρίσκονται ταυτόχρονα στο υψηλότερο 20% στην Ε.Ε. τόσο στην έκθεση των πολιτών σε μικροσωματίδια όσο και στο υψηλότερο 20% στην Ε.Ε. στη μακροχρόνια ανεργία.

– Αντίστοιχα, οι περιοχές της Ελλάδας, της Κροατίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, που εμφανίζουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, βρίσκονται στο υψηλότερο 20% της Ε.Ε. στην έκθεση σε όζον.

– Η έκθεση υποδεικνύει την άμεση σχέση ανάμεσα στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την ενεργειακή φτώχεια. Στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες χώρες, μεγάλο ποσοστό των πολιτών στράφηκε στην καύση ξύλων, παλιών επίπλων και κάρβουνου, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.

Η Ε.Ε. θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά ένα πρόγραμμα αντικατάστασης σομπών και συσκευών που καίνε προϊόντα ξύλου στα νοικοκυριά με το χαμηλότερο εισόδημα.