Με Χρυσό-βελόνι τον κεντάνε και τον ξε-Κοκαλίζουν

2676

Στην Τρίτη του δημοτικού, η «πρώτη διδάξασα άπαντα τα πρώτα», Δασκάλα μας, (η κυρία Ευγενούλα ως πολίτις και νυν Ουρανοπολίτις), ζήτησε να γράψουμε έκθεση για το Πολυτεχνείο. Ο μονάκριβός μας συμμαθητής Ανδρέας Τσ. έγραψε την πλέον ευσύνοπτη, ευστοχοτάτου δε προφητείας, έκθεση, η οποία είχε ως εξής:

Γράφει η Βασιλική Τζότζολα

«Στο Πολυτεχνείο σκοτώθηκαν όλοι κι έμεινε ένας».
Αύτη ήτο όλη η έκθεση του συμμαθητού μας Ανδρέα Τσ. Εγείρεται ευλόγως το ερώτημα: «Και καλά το ευσύνοπτον, είναι ευχερώς αντιληπτόν! Αλλά διά ποίον λόγον η έκθεση του Ανδρέα καθίσταται ευστοχοτάτου προφητείας»; Η απάντηση απλουστάτη. Διότι ο Ανδρέας Τσ. είχε ήδη προ τριακονταετίας το προορατικόν χάρισμα να δει το «κάψιμο» του Καμμένου. Μέσα στο συρφετό πού όζει «νέο-Πολυτεχνείο» και με τον οποίον συναγελάζεται, σχεδόν επί τετραετία, ο αρχηγός των ΑΝ(θ)ΕΛ χάνει ένα – ένα τα δεκανίκια του και μένει μόνος, ως μόνος Καιόμενος Καμμένος!

Η αποπνέουσα «νέο – Πολυτεχνείο» Κυβέρνηση των Πρεσπών κόπτεται από την πρώτη ώρα του νέου έτους ότι έχει εξασφαλίσει «μπορεί και πάνω από 151 βουλευτές» που θα υπερψηφίσουν την «final agreement» Πρεσπών. Τόση υπήρξε η αλαζονεία των Κοτζια- μάνηδων ΤσιπροΖάεφ, που το «Μακεδονικό τους Εργόχειρο» το τιτλοφόρησαν «final agreement»! «Final», μάλιστα! Που σε διπλωματικά αγγλικά – και στα διπλωματικά ελληνικά το ίδιο σημαίνει – ερμηνεύεται ως «διακοπή οιουδήποτε περαιτέρω διαλόγου».

Διότι, ακόμη και οι κλητήρες του σημερινού Υπουργού Εξωτερικών (Κάμψεων ) γνωρίζουν ότι στην πολιτική υπάρχει πάντα μια «pre – final agreement»! Έως αν η αυτή φύσις των ανθρώπων ή, δεν υφίσταται «τελική», «οριστική», ή «αμετάκλητη» συμφωνία – ιδίως όταν είναι, απλώς, μονομερώς αποδεκτή και, κυρίως, εθνικώς απορριπτέα! «Les promesses n’engagent que ceux qui y croient», είπε ο Jacques Chirac, το 1988. Οι υποσχέσεις δεσμεύουν μόνο εκείνους που πιστεύουν σε αυτές. Et les traits, προσθέτω. Και οι συνθήκες, οι συμφωνίες.

Επιστροφή στο ζέον θέμα της επικαιρότητας. Την καύση των ΑΝ(θ)ΕΛ και τους 151 του Αλέξη! Με Χρυσό-βελόνι τον κεντάνε και τον ξε-Κοκαλίζουν οι αείποτε πιστοί του βουλευτές! Αυτόν, τον «ανένδοτο» Πάνο των «δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν» αντισταθμιστικών ωφελημάτων! Πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία η ίδια η δρυς πίπτουσα ξυλεύεται τον εαυτό της! Σε τέτοιο βαθμό, που αρχίζω να πιστεύω ότι πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης τούτου του κειμένου, ο Υπουργός μας των Εξωτερικών Κάμψεων θα εξεύρει τους 151 των Πρεσπών!

Με μία επισήμανση: ότι όσοι ΑΝ(θ)ΕΛ καί τινες καρεκλολάγνοι το πράξουν, θα έχουν προσυπογράψει τη χθεσινή δήλωση Τσίπρα (στην Έλλη Στάη) ότι η «Μακεδονική» γλώσσα και η «Μακεδονική» ταυτότητα, στα οποία ομνύει ο Ζάεφ, «είναι θέματα ανύπαρκτα».
Μήπως, Ανδρέα μου, στο «νέο – Πολυτεχνείο» «σκοτωθούν» όλοι και δε μείνει κανένας;
Οι επί θύραις κάλπες θα το δείξουν!