Στη Λάρισα το τυχερό δελτίο του χριστουγεννιάτικου λαϊκού λαχείου που μοιράζει 2 εκατ. ευρώ

824

Στη Λάρισα πωλήθηκε το τυχερό δελτίο του χριστουγεννιάτικου λαϊκού λαχείου το οποίο μοιράζει 2 εκατ. ευρώ.