Απόκτηση ακινήτου από την εταιρεία Trastor

266

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε την απόκτηση αυτοτελούς ορόφου γραφείων στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Όθωνος & Φιλελλήνων.

Πρόκειται για την αγορά του 3ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 371,96 τ.μ.

Το τίμημα που προσέφερε η εταιρεία ανήλθε σε 1.275.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω ακίνητο, η εταιρεία είναι ήδη ιδιοκτήτρια του 4ου και 5ου ορόφου.