ΓΕΝΟΠ: Ανησυχία για τη λιγνιτική παραγωγή στη Δ. Μακεδονία

Την ανησυχία της για τις προοπτικές της λιγνιτικής παραγωγής στη Δυτική Μακεδονία εκφράζει η ΓΕΝΟΠ με αφορμή την προοπτική απόσυρσης μονάδων σε εφαρμογή της αντιρρυπαντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, σε σημερινή επιστολή της προς τη διοίκηση, η ΓΕΝΟΠ αναφέρει ότι για τις μονάδες του ΑΗΣ Αμυνταίου απομένουν απομένουν 1536 ώρες λειτουργίας δηλ. μόνο 64 ημέρες, για τις μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς απομένουν λιγότερο από 4 μήνες λειτουργίας και σε ό,τι αφορά τις μονάδες ΙΙΙ και ΙV θα αναγκαστούν να τεθούν εκτός λειτουργίας πριν ολοκληρωθεί η θερμαντική περίοδος 2018-2019 της τηλεθέρμανσης της Πτολεμαίδας.

«Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η λιγνιτική παραγωγή στη Δυτική Μακεδονία, οδηγείται σε ουσιαστική συρρίκνωση με καταστροφικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία, τους εργαζομένους, την ίδια την επιχείρηση αλλά και για το σύνολο της χώρας», υποστηρίζει η ΓΕΝΟΠ και ζητά τη λήψη μέτρων για την διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και την εξάντληση των κοιτασμάτων λιγνίτη.