Δούρου: Το μεταναστευτικό ισχυρό χαρτί οικονομικής ανάπτυξης

Το μεταναστευτικό – προσφυγικό φαινόμενο επιβάλλει μια ολιστική προσέγγιση και στα τρία επίπεδα διακυβέρνησης: ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό, όπου όμως, υπάρχει διαφορετικός επιμερισμός ευθύνης, ενώ παραμένουν ζητούμενα η διαχείριση των ροών και η μεταναστευτική πολιτική, επισήμανε η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου σε ομιλία της στο 6ο ετήσιο συνέδριο EXPOSEC-DEFENSEWORLD με θέμα «Άμυνα και Ασφάλεια σε έναν ψηφιακό κόσμο» («Defense & Security in a Digital World”)με θέμα «Μεταναστευτική πολιτική και εσωτερική ασφάλεια».

Στο περιβάλλον αυτό επισήμανε η περιφερειάρχης, καλούνται οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές της ΕΕ να διαχειριστούν το δικό τους μερίδιο ευθύνης στο δίπτυχο «υποδοχής / ενσωμάτωσης», προσφύγων και μεταναστών. Δίπτυχο περίπλοκο αφενός, γιατί η ΕΕ δεν διαθέτει ακόμη, σαφή μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασύλου, αφετέρου γιατί οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους και τα μέσα.

Παρόλα αυτά, συνέχισε, είναι αναγκασμένες να θωρακίσουν τις τοπικές κοινωνίες απέναντι σε φαινόμενα εξτρεμισμού και εσωστρέφειας και ταυτόχρονα να μετατρέψουν το μεταναστευτικό / προσφυγικό φαινόμενο, από αντικείμενο διχασμού σε ισχυρό χαρτί οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας προϋποθέσεων ασφαλείας για τις τοπικές κοινωνίες.