Έμφαση στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων

243

Επίσκεψη στο τελωνείο Κυλλήνης πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, προκειμένου να ενημερωθεί για τις διαδικασίες εξαγωγής αγροτικών προϊόντων, που παράγονται και συσκευάζονται στην περιοχή μας και στην συνέχεια εξάγονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Μητρόπουλος συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Ηλείας Γιώργο Μικέογλου, συναντήθηκε με την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Καλλιόπη Φιτλέρα και τα υπηρεσιακά στελέχη του Τελωνείου και συζήτησαν θέματα διασφάλισης των ελέγχων, πάντα στο πλαίσιο της συνεργασίας των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών. Ενώ επαναβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο συνεργασίας με τις τελωνειακές αρχές.

Διαπιστώθηκε ακόμη η υψηλή ποιότητα των προϊόντων, που προορίζονται προς εξαγωγή, επισημαίνοντας ότι η προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας στις αγορές του εξωτερικού είναι τεράστια, καθιστώντας την περιοχή μας ως τον βασικό προμηθευτή προϊόντων σε δύσκολες και απαιτητικές αγορές, όπως αυτής των ΗΠΑ.

Ακολούθησε επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη στις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν, την συγκεκριμένη μέρα, εξαγωγή αγροτικών προϊόντων και από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να ακούσει από τα στελέχη των τυποποιητικών μονάδων τα προβλήματα, τις ανησυχίες τους, αλλά και τις προσδοκίες τους, για την πορεία των εξαγωγών που πραγματοποιούν.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μητρόπουλος επισήμανε ότι «Η δυναμική του αγροτικού τομέα, στον οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, με την ποικιλία, την ποιότητα και την ποσότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων, με την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση που δημιουργεί η τυποποίηση, η συσκευασία και η επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων, πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα μέσω συγκεκριμένων δράσεων.

Η αγροδιατροφική σύμπραξη αποτελεί την «ατμομηχανή» της ΠΔΕ στην αναβάθμιση του πρωτογενή τομέα, καθώς κύριος σκοπός της είναι η ανάδειξη η προβολή και η διάθεση των προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρειά μας, και σε αυτό το πλαίσιο θα είμαστε όλοι δίπλα στις σημαντικές προσπάθειες που γίνονται τόσο από τους ιδιώτες, που δραστηριοποιούνται με επιτυχία τόσα χρόνια στην περιοχή μας, όσο και σε δομές και Υπηρεσίες που διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο των προϊόντων μας στην εσωτερική και στις διεθνή αγορά».