today-is-a-good-day
29.9 C
Athens

Επιστολή Σ.Κασσελάκη, σε ΚΕΑ, Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και Πράσινο Κόμμα

Επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη, στους προέδρους του ΚΕΑ, του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος

Επιστολή στους Προέδρους του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Walter Baier, του Κόμματος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Stefan Lövfen και του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, Thomas Waitz και Mélanie Vogel, απέστειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Με την επιστολή καλεί τις ηγεσίες των τριών προοδευτικών κομμάτων της Ευρώπης σε διάλογο και κοινή δράση, με στόχο την απόκρουση του ακροδεξιού κινδύνου και την προώθηση μιας προοδευτικής ατζέντας επτά κοινών στόχων στο νέο ευρωκοινοβούλιο

 

Επισυνάπτεται το κείμενο της επιστολής:

Dear…,

 

The outcome of the recent European Elections was profoundly concerning for progressive forces across Europe. Despite our best efforts, European citizens once again entrusted the leadership of the European Union to the conservative EPP group, despite its perceived inefficacy in bringing about meaningful change. This is even more troubling because of the increased electoral power of far-right and chauvinist parties, which pose an alarming threat to the future of the European Union. Judging by the results, our commitment to a more socially responsible Europe did not convince most Europeans.

 

However, we, the progressive forces, are the only ones who can deliver effective change to address the challenges that persist in the European Union. There has never been such dire a need to protect the EU’s fundamental freedoms and values to deliver a socially just Europe with social cohesion and robust democratic institutions.

 

We are facing a number of crucial challenges, such as: a) The protection of human rights and the rule of law b) Promoting an effective and just European migration policy c) Addressing the climate crisis effectively, in the context of UN goals and the just transition to the European Green Deal d) Promoting European Strategic Autonomy and Creating a European foreign and security policy oriented towards safeguarding peace, stability and international law e) Moving toward a sustainable economy that will reinforce labour rights and will drastically reduce youth unemployment f) Achieving an immediate ceasefire in the Gaza Strip with the return of all hostages as well as achieving peace in Ukraine on the basis of international law.

 

Undoubtedly, the most serious challenge, is the fact that the rise of the far-right across Europe, will influence the policies of the next European Commission, on all above-mentioned issues, as we have seen in the past.

 

In this critical juncture, it is imperative that all progressive political forces come together. We must create a political front that can effectively counter the rise of far-right and ultra-conservative forces. This front should result from a coherent political dialogue and the convergence of left, progressive and green forces as well as social movements. Our unity is our strength, and it’s the key to shaping the future of Europe.

 

The party of SYRIZA – Progressive Alliance, is committed to this cause. In this context, we aim to initiate a constructive dialogue with all like-minded forces, through formal or informal fora.

 

I believe that you also acknowledge that we, the progressive forces, have the responsibility to save Europe from a return to isolationism, divisiveness, hate speech, xenophobia and anti-Europeanism, that has the dangerous potential of returning our continent to its darkest days.

 

Cordially,

 

 

Αγαπητοί…,

Το αποτέλεσμα των πρόσφατων ευρωπαϊκών εκλογών ήταν βαθιά ανησυχητικό για τις προοδευτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη. Παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, οι ευρωπαίοι πολίτες εμπιστεύτηκαν για άλλη μια φορά την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συντηρητική ομάδα του ΕΛΚ, παρά την δεδομένη αναποτελεσματικότητά της να επιφέρει ουσιαστική αλλαγή. Αυτό είναι ακόμη πιο ανησυχητικό λόγω της αυξημένης εκλογικής δύναμης των ακροδεξιών και σοβινιστικών κομμάτων, τα οποία αποτελούν ανησυχητική απειλή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίνοντας από τα αποτελέσματα, η δέσμευσή μας για μια πιο κοινωνικά υπεύθυνη Ευρώπη δεν έπεισε τους περισσότερους Ευρωπαίους.

Ωστόσο, εμείς, οι προοδευτικές δυνάμεις, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να επιφέρουμε αποτελεσματική αλλαγή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ δεν υπήρξε τόσο επιτακτική ανάγκη προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών και αξιών της ΕΕ για να δημιουργηθεί μια κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη με κοινωνική συνοχή και ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς.

Αντιμετωπίζουμε μια σειρά από κρίσιμες προκλήσεις, όπως: α) Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου β) η προώθηση μιας αποτελεσματικής και δίκαιης ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής γ) η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στο πλαίσιο των στόχων του ΟΗΕ και της δίκαιη μετάβαση στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δ) Προώθηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας και Δημιουργία ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας προσανατολισμένης στη διασφάλιση της ειρήνης, της σταθερότητας και του διεθνούς δικαίου ε) Προχωρώντας προς μια βιώσιμη οικονομία που θα ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα και θα μειώσει δραστικά την ανεργία των νέων. Επίτευξη άμεσης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας με επιστροφή όλων των ομήρων καθώς και επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία βάσει του διεθνούς δικαίου.

Αναμφίβολα, η πιο σοβαρή πρόκληση είναι το γεγονός ότι η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη θα επηρεάσει τις πολιτικές της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα, όπως έχουμε δει στο παρελθόν.

Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, είναι επιτακτική ανάγκη να ενωθούν όλες οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό μέτωπο που να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την άνοδο ακροδεξιών και υπερσυντηρητικών δυνάμεων. Αυτό το μέτωπο θα πρέπει να προκύπτει από έναν συνεκτικό πολιτικό διάλογο και τη σύγκλιση αριστερών, προοδευτικών και πράσινων δυνάμεων καθώς και κοινωνικών κινημάτων. Η ενότητά μας είναι η δύναμή μας και είναι το κλειδί για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.

Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, είναι προσηλωμένο σε αυτόν τον σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύουμε να ξεκινήσουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο με όλες τις ομοϊδεάτες δυνάμεις, μέσω επίσημων ή ανεπίσημων φόρουμ.

Πιστεύω ότι αναγνωρίζετε επίσης ότι εμείς, οι προοδευτικές δυνάμεις, έχουμε την ευθύνη να σώσουμε την Ευρώπη από την επιστροφή στον απομονωτισμό, τον διχασμό, τη ρητορική μίσους, την ξενοφοβία και τον αντιευρωπαϊσμό, που κινδυνεύουμε να επιστρέψει την ήπειρό μας στις πιο σκοτεινές της μέρες.

Εγκάρδια,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ