Ανάπλαση των αστικών περιοχών του Δήμου Μεταμόρφωσης

ΑΠΕ

Στην υλοποίηση εργασιών για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του αστικού ιστού του θα προχωρήσει ο Δήμος Μεταμόρφωσης. Όπως ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης της χρηματοδότησης του έργου υπό τον τίτλο «Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Μεταμόρφωσης», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει δύο μεγάλα υποέργα. Ειδικότερα:

– Υποέργο 1 με τίτλο «Διανοίξεις οδών»

Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι διανοίξεις των οδών Κλεισθένους, Σούτσου, Χαλκιδικής, Πωγωνίου και Πυθίας, καθώς και της Παπαδιαμάντη. Το κόστος των διανοίξεων αρχικά είχε προβλεφθεί να καλυφθεί από ιδίους πόρους του δήμου, οι οποίοι μετά την ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τη χρηματοδότηση, αποδεσμεύονται.

– Υποέργο 2 με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης αστικών περιοχών του Δήμου Μεταμόρφωσης»

Περιλαμβάνεται η μελέτη για την υλοποίηση επεμβάσεων σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του δήμου, με σκοπό την ανάπλαση του αστικού ιστού της περιοχής παρέμβασης, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, τόσο των κατοίκων όσο και των εργαζομένων και των επισκεπτών της πόλης.