Η Κομισιόν παραπέμπει 3 κράτη-μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ, λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

ΑΠΕ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ), λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες σχετικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή παραπέμπει στο ΔΕΕ τις τρεις αυτές χώρες επειδή δεν εξασφάλισαν την παροχή και εκμετάλλευση υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου τους. Η προθεσμία που είχαν οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας για την εκμετάλλευση υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων έχει λήξει και η απουσία εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου εμποδίζει ουσιαστικά τη χρήση υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων από τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, οι οποίοι ήταν επίσης υποχρεωμένοι να εξοπλιστούν με την τεχνολογία. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει τον Μάιο του 2020 και απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες τον Ιούλιο του 2021. Δεδομένου ότι τα εν λόγω κράτη- μέλη δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με τον κανονισμό, η Επιτροπή αποφάσισε πλέον να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι τα συστήματα ζεύξης δεδομένων χρησιμοποιούνται για την αποστολή πληροφοριών μεταξύ αεροσκαφών και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και είναι συμπληρωματικά προς τις φωνητικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά μεταξύ του θαλάμου διακυβέρνησης και των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η ανάπτυξη αυτής της διαλειτουργικής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών μεταξύ χειριστών και ελεγκτών και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η ικανότητα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και η ασφάλεια.