Ένταξη της Ελλάδας στην πρωτοβουλία “QUALSHIP-21” με απόφαση της Αμερικανικής Ακτοφυλακής

ΑΠΕ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης της Ελλάδας στην πρωτοβουλία “QUALSHIP 21”  για το χρονικό διάστημα 2021-2022, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πρόκειται για ένα σύστημα αξιολόγησης ποιότητας και παροχής κινήτρων για πλοία υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε λιμένες των Η.Π.Α. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, “η ανωτέρω απόφαση αποτελεί αναγνώριση της Ελλάδος ως ποιοτικό Κράτος Σημαίας (Quality Flag State) και βασίζεται, σύμφωνα με επιστολή του αρμόδιου γραφείου της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, στην εξαιρετική απόδοση των υπό ελληνική σημαία πλοίων κατά τους ελέγχους Κράτους Λιμένα (Port State Control) της Αμερικανικής Ακτοφυλακής κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών ετών”.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση,  “το εν λόγω διάστημα, το ποσοστό κράτησης πλοίων υπό ελληνική σημαία που επιθεωρήθηκαν σε λιμένες των Η.Π.Α. είναι μικρότερο του 1%, το οποίο συνιστά βασική προϋπόθεση για την αποδοχή, εκ μέρους της ναυτιλιακής διοίκησης των ΗΠΑ, μιας χώρας να συμμετάσχει στην εν λόγω πρωτοβουλία”.

Στόχος της πρωτοβουλίας “QUALSHIP-21”, είναι η εξάλειψη της ναυτιλίας μειωμένων επιπέδων ασφαλείας με ταυτόχρονη επιβράβευση ναυτιλιακών διοικήσεων, καθώς και πλοίων και  ναυτιλιακών  εταιρειών, που έχουν  αναλάβει  δεσμεύσεις  που  σχετίζονται  με  τη ναυτική  ασφάλεια  (maritime safety and security),  προάγοντας την  ποιοτική ναυτιλία (Quality Shipping).

Πλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, “τα πλοία υπό ελληνική σημαία που πληρούν τα σχετικά κριτήρια της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και θα χαρακτηρισθούν ως Q21, θα τύχουν προνομίων (π.χ. ελάττωση του αριθμού επιθεωρήσεων Κράτους Λιμένα για τα Φ/Γ πλοία, μείωση του εύρους των επιθεωρήσεων για τα Δ/Ξ, εφοδιασμός με πιστοποιητικό ποιότητας κ.λπ.), κατά τις προσεγγίσεις τους στους λιμένες των Η.Π.Α.”

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης σε δήλωση του, σχετικά για την απόφαση ένταξης στην πρωτοβουλία, τόνισε πως “το θετικό αυτό αποτέλεσμα αποτελεί απόρροια της αμοιβαίας προσπάθειας, τόσο από πλευράς ναυτιλιακής βιομηχανίας, όσο και της ναυτιλιακής διοίκησης να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία και την ελληνική σημαία εν γένει”.