Γερμανία: «Ναι» από το υπουργικό συμβούλιο στους κανόνες δεοντολογίας για τους εκπροσώπους λόμπι

AΠΕ

Το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τους κανόνες δεοντολογίας για τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων (lobbies).

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς υποχρεώνει – μεταξύ άλλων – τους εκπροσώπους επαγγελματικών συμφερόντων να ανακοινώνουν τις προθέσεις τους και τους εντολείς τους. Σύμφωνα με τον Κώδικα, «θα πρέπει να λειτουργούν με βάση τον ανοικτό χαρακτήρα, την διαφάνεια, την ειλικρίνεια και ακεραιότητα». Ο κανονισμός πρέπει να εγκριθεί και από το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο (Bundestag).

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς προβλέπεται στον «Νόμο για το Μητρώο εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων» τον οποίο ψήφισε το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο τον Μάρτιο και θα τεθεί σε ισχύ μαζί με τον Κώδικα την 1η Ιανουαρίου 2022, αποσκοπεί δε στο να καταστήσει σαφέστερο ποιος έχει επηρεάσει αποφάσεις και τη νομοθεσία.

Ο Νόμος για το Μητρώο υποχρεώνει τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, οι οποίες θέλουν να διεκδικήσουν τα συμφέροντα ορισμένων ομάδων στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο ή την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους εργοδότες ή τους εντολείς τους, καθώς και τον αριθμό των υπαλλήλων και τις δαπάνες οι οποίες προορίζονται για την άσκηση πίεσης σε ένα νέο μητρώο. Οι συναντήσεις στα υπουργεία θα πρέπει να καταγράφονται μέχρι το επίπεδο των κατώτερων τμημάτων. Το μητρώο θα διατηρείται ψηφιακά. Όποιος δεν ακολουθεί τους κανόνες θα πρέπει να υπολογίζει πρόστιμο έως 50.000 ευρώ.

Ο Κώδικας περιγράφει πλέον λεπτομερώς τους κανόνες συμπεριφοράς για τους ενδιαφερόμενους. Δεν επιτρέπεται για παράδειγμα, να συμφωνούνται αμοιβές για την επιτυχή έκβαση μιας συμφωνίας, στην οποία το ύψος της αμοιβής θα εξαρτάται από την επιτυχία. Τους απαγορεύεται επίσης να επηρεάζουν τους συνομιλητές τους με οικονομικά ή άλλα ανταλλάγματα.