Ψήφος εμπιστοσύνης η συμμετοχή της Schroders στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank

Ποσοστό άνω του 5% στην Alpha Services and Holdings απέκτησε η Schroders PLC, σε μία κίνηση που η τράπεζα θεωρεί “ψήφο εμπιστοσύνης” στο στρατηγικό σχέδιο που ανακοίνωσε πρόσφατα η διοίκησή της.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποιήθηκε προς το Χρηματιστήριο, η Schroders κατέχει έμμεσα από 02.06.2021, δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό 5,088%, επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της τραπέζης.

Ο πολυεθνικός επενδυτικός οίκος διαχειρίζεται κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 641 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 5.500 εργαζόμενους σε όλες τις ηπείρους. Η αύξηση του ποσοστού του μακροπρόθεσμου επενδυτικού οίκου, αποτελεί απόδειξη και της βούλησής του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει προτείνει η διοίκηση της τράπεζας προς την έκτακτη γενική συνέλευση της 15ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο από την Alpha Bank τρόπο διεξαγωγής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, όλοι οι νυν μέτοχοι μπορούν, όχι μόνον να συμμετέχουν μέχρι του ποσοστού τους (pro rata) αλλά και να διεκδικήσουν τυχόν νέες μετοχές που θα μείνουν αδιάθετες, με το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας να έχει στείλει το σαφές μήνυμα, πως προτιμά τους μακροχρόνιους θεσμικούς επενδυτές.