Νέα Διοικούσα Επιτροπή στην Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

107

Η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Ε.Ε.Ε.Χ.Μ.) ανακοινώνει ότι κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 13/04/2020 για ανάδειξη νέας Διοίκησης, εκλέχθηκε η νέα Διοικούσα Επιτροπή για την επόμενη διετία ως ακολούθως:

Πρόεδρος: κ. Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Leasing A.E. & της Probank Leasing A.E.

Αντιπρόεδρος: κ. Κωνσταντίνος Κατσώρχης, Δ/νων Σύμβουλος της Hellas Capital Leasing A.E.

Μέλος: κ. Συμεών Παντελίδης, Οικονομικός Δ/ντής της CPB Leasing A.E.