Ερευνητές από το ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Duke «ταξινόμησαν» τη βιβλιογραφία για τον κορωνοϊό

ΑΠΕ

Συνδυασμένη πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο αποθετήριο ερευνητικών δεδομένων για τη μελέτη του κορωνοϊού SARS-Cov-2 προσφέρει μια γραφική απεικόνιση (γράφος) των σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών απ όλον τον κόσμο, την οποία δημιούργησαν ερευνητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Duke των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η καινοτομία της βάσης δεδομένων έγκειται στο ότι τα άρθρα δεν απαριθμούνται μεμονωμένα, αλλά συνδέονται άμεσα με το σύνολο των παραπομπών και των αναφορών τους. Συγκεκριμένα, περισσότερα από 100.000 άρθρα, εκ των οποίων πάνω από 1.000 έχουν δημοσιευθεί από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα, και περίπου 1.000.000 σύνδεσμοι περιέχονται στον γράφο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο αριθμός συνδέσεων ανά κόμβο είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι συνήθως παρατηρείται σε άλλους γράφους αναφορών.

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι διαθέσιμα σε τρεις συνδέσμους:

https://lg-covid-19-hotp.cs.duke.edu

https://www.kaggle.com/nikospitsianis/lgcovid19hotp

https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3728215

Στον πρώτο σύνδεσμο προστίθενται καθημερινά νέα άρθρα, ενώ τα διαγράμματα ενημερώνονται εβδομαδιαία. Στους άλλους δύο συνδέσμους αποθηκεύονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα, τα οποία ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναλύσεις που βασίζονται στον γράφο βιβλιογραφικών αναφορών, όπως κατανομές και λίστες άρθρων με βάση τον αριθμό των ετεροαναφορών, καθώς και η οπτικοποιημένη απεικόνιση των άρθρων, μέσα από τη δημιουργία μίας «σφαίρας μελέτης».

Στη «σφαίρα μελέτης», σύμφωνα με τον αν. καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, Νίκο Πιτσιάνη, «οι ομαδοποιήσεις απεικονίζουν ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ των ερευνητικών δραστηριοτήτων γειτονικών άρθρων». Επόμενος στόχος των ερευνητών είναι η εκτεταμένη ανάλυση των δεδομένων με σκοπό την ανίχνευση κοινοτήτων και την ταξινόμηση των άρθρων σε θεματικές ενότητες, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η συνεχιζόμενη μελέτη του COVID-19.