Πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ επανεξελέγη ο Σπ. Κυρίτσης

75

 

Ο κ. Σπυρίδων Κυρίτσης επανεξελέγη πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ).

Όπως ανακοινώθηκε, τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΧΑ, από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 22ης Ιανουαρίου 2020, συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση και εξέλεξαν  ομόφωνα Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου ΣΜΕΧΑ είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος :

Κυρίτσης Σπυρίδων

Αντιπρόεδροι :

Νικόλαος Χρυσοχοΐδης και Τζουζέππε Τζιάνο

Γενικός Γραμματέας : Ευάγγελος Χαρατσής

Ταμίας :    Παύλος Δεπόλας

Μέλη:    Αλέξανδρος Μωραϊτάκης και Γεώργιος Γαλλίκας.