Ενοικιαστές ψάχνει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

200
ΑΠΕ
Μισθωτές αναζητεί το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) για τους δύο χώρους εστίασης, το αναψυκτήριο και το εστιατόριο, τα οποία λειτουργούν εντός του κτιρίου, με το σχετικό διαγωνισμό να προσελκύει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ειδικότερα, η προς υπογραφή σύμβαση μίσθωσης είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ακόμη πέντε ετών, ενώ η υπεκμίσθωση των ακινήτων προς εκμετάλλευση συνδυάζεται με δαπάνες επένδυσης του αναδόχου για τον εξοπλισμό και τη διαμόρφωση των δύο χώρων εστίασης.
Το ελάχιστο εγγυημένο ενοίκιο είναι στα 7.500 ευρώ.
Ως ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 17η Ιανουαρίου 2020, στις 13:00 στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.