Στις μεγάλες πόλεις το καλαμάκι από σιτάρι που αντικαθιστά το πλαστικό

221
Στην αγορά των μεγάλων αστικών κέντρων αναμένεται να μπει το Staramaki, το πρώτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με πληροφορίες. Το καλαμάκι από σιτάρι έχει ήδη διοχετευτεί στην αγορά του Κιλκίς και πιλοτικά αναμένεται να διοχετευτεί στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Η παραγωγή για το 2020 θα γίνει με βάση τη σοδειά του 2019 και υπολογίζεται σε 600.000 με 700.000 καλαμάκια.
Η βιοτεχνία, που παράγει το Staramaki, βρίσκεται στο Κιλκίς και προηγουμένως ήταν βιοτεχνία ρούχων.