Μεταφορά 800 εργαζομένων από την Alpha Bank σε νέα εταιρία

907
Σε 800 ανέρχονται οι εργαζόμενοι, που εργάζονται σήμερα στην εσωτερική διεύθυνση της Alpha Bank και αναμένεται να μεταφερθούν στη νέα CEPAL, μετά την υπογραφή σύμβασης 10ετούς ανάθεσης διαχείρισης του συνόλου των NPEs της τράπεζας.
Αυτό προβλέπει το πλάνο μετασχηματισμού και ταχύτερης μείωσης των NPEs που ανέπτυξε σήμερα διεξοδικά σε εκπροσώπους του Τύπου η διοίκηση της τράπεζας.
Το πλάνο στηρίζεται στους εξής τρεις πυλώνες:
-Τιτλοποίηση κυρίως καταγγελμένων δανείων ονομαστικής αξίας ως 12 δισ. ευρώ
-Πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της νέας CEPAL, αφού προηγηθεί η εξαγορά του 60% του μετοχικού της κεφαλαίου από την Centerbridge, η μεταφορά προσωπικού των 800 εργαζομένων της Alpha Βank και η υπογραφή σύμβασης διαχείρισης μεταξύ CEPAL και Alpha για το σύνολο των εν Ελλάδι NPEs.
-Ο εταιρικός μετασχηματισμός της τράπεζας, με μετατροπή της εισηγμένης σε holding, απόσχιση και εισφορά του συνόλου σχεδόν των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων, σε μια νέα τραπεζική θυγατρική
Οι περίπου 800 εργαζόμενοι της Alpha θα μεταφερθούν στη νέα CEPAL με κατοχυρωμένα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, και σε εναρμόνιση με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.
Από τη μεταφορά και την ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των NPEs της CEPAL εκτιμάται ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση κόστους σε βάθος τριετίας, ύψους 35 εκατ. ευρώ.
Άλλα 35 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση προκύπτουν από την αποχώρηση περισσότερων από 800 άτομα που έκαναν χρήση του πρόσφατου προγράμματος εθελουσίας.
Αναμένεται και μείωση του δικτύου στα 350 καταστήματα.