Την εκκαθάριση πληρωμής για το «Κομφούζιο» πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

1582

Περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων για τη δράση μείωσης της ρύπανσης του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (δράση 10.1.4).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταβλήθηκαν σε 4.048 δικαιούχους το ποσό των 15.398.745 ευρώ. Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τις ενδικοφανείς προσφυγές τους από τις 6 Μαΐου έως τις 17 Μαΐου, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος τη Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι κατέβαλε σε 4.803 δικαιούχους το ποσό των 1.118.759,58 ευρώ για το «Κομφούζιο» (Δράση 10.1.08). Πιο συγκεκριμένα το ποσό αφορά την καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς, τόσο του πρώτου έτους εφαρμογής της 2ης Πρόκλησης όσο και του δεύτερου έτους εφαρμογής της 1ης Πρόσκλησης, ήτοι 2018.

Σχετικά με την πρώτη πρόσκληση καταβλήθηκαν σε 1.684 δικαιούχους συνολικά 413.174,89 ευρώ, ενώ για τη δεύτερη πληρώθηκαν 705.584,69 ευρώ 3.119 δικαιούχοι. Οι ενδικοφανείς προσφυγές μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την Παρασκευή, 3 Μαΐου έως και την Πέμπτη, 9 Μαΐου.

Τέλος, ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι στις 24/04/2019 πίστωσε στους λογαριασμούς 191 δικαιούχων το ποσό του 1.115.983,03 ευρώ. Οι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων σε δασώσεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις νέων αγροτών.