Το blockchain μπορεί να είναι μια λύση

Άρθρο της Α.Μ.Ασημακοπούλου

6125

Το blockchain μπορεί να είναι μια λύση

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου, συμμετείχα στο 1ο Blockchain (un)conference – μια πρωτοβουλία του Hellenic Blockchain Hub (HBH) σε συνεργασία με το Innovathens. Εκεί, είχα την πραγματική ευκαιρία να συζητήσω τη δύναμη που έχουν οι νέες τεχνολογίες blockchain να μετασχηματίσουν ψηφιακά παραδοσιακές διαδικασίες της καθημερινότητάς μας. Να μάθω περισσότερα για το ρόλο του blockchain στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών από ακαδημαϊκούς, νέους επιστήμονες των υπολογιστών και δραστήριους ανθρώπους της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας. Είχα επίσης την ευκαιρία να παραθέσω τις δικές μου σκέψεις και προβληματισμούς για το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση αλλά και τον αναπτυξιακό ρόλο που ενδέχεται να έχουν οι νέες τεχνολογίες blockchain στο μέλλον.

Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν επαναστατική ενέργεια. Eνέργεια που μετουσιώνει τις ανθρώπινες θεωρίες σε πρακτικές εφαρμογές μέσω υπολογιστικών συστημάτων και ψηφίων. Η νέα γενιά προσεγγίζει πιο δημιουργικά την επιστήμη των υπολογιστών. Ανακαλύπτει νέες εφαρμογές και μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τις μηχανές έξυπνα για να λύνει μεγάλα προβλήματα.

Η μεγάλη οικονομική κρίση στις ΗΠΑ το 2008 έδωσε το έναυσμα σε δημιουργικούς ανθρώπους της επιστήμης των υπολογιστών να χρησιμοποιήσουν την κρυπτογραφία για να δημοκρατικοποιήσουν τον χρηματοοικονομικό τομέα. Μια επαναστατική ιδέα που στόχευε στη διασφάλιση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών μέσω δικτύου χωρίς τη παρουσία κεντρικής εξουσίας. Αυτή ήταν η αφορμή για τη δημιουργία των κρυπτονομισμάτων.

Κεντρικό στοιχείο στο σχεδιασμό του Bitcoin από τον Σατόσι Νακαμότο ήταν η δημιουργία μιας νέας αλυσίδας κατανεμημένων εγγραφών δεδομένων σε τμήματα και με χρονική σειρά. Τα διαφανή δεδομένα ενσωματώνονται στο σύνολο του δικτύου, δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν και καταχωρούνται δημόσια σε ένα ledger. Διασφαλίζεται έτσι η διαφάνειά τους αλλά και η ασφάλεια της διαδικασίας ολοκλήρωσης συναλλαγών λόγω της σύστασης και του μεγέθους του δικτύου των χρηστών.

Το blockchain είναι μια περίπλοκη τεχνική διαδικασία. Από τον σχεδιασμό της όμως, είναι μια αποκεντρωμένη τεχνολογία που βασίζεται στο σύνολο του δικτύου. Η επιτυχία του αλγοριθμικού αυτού εγχειρήματος στον χρηματοοικονομικό τομέα μέσα από τα κρυπτονομίσματα ήταν μόνο η αρχή της επαναστατικής αυτής τεχνολογίας.

Πλέον, η τεχνολογία blockchain χρησιμοποιείται σε ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων με σκοπό να αποκεντρώσει τη διανομή δεδομένων με ασφάλεια. Έχει τη δυναμική να μετασχηματίσει ψηφιακά δραστηριότητες όπως την καταμέτρηση ψήφων, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και τη διαφύλαξη ιστορικών αρχείων σε τομείς όπως η Παιδεία και η Υγεία.

Τα οφέλη που μπορεί να δημιουργήσει η τεχνολογία blockchain στη δημόσια διοίκηση, την ασφάλεια συναλλαγών και προσωπικών δεδομένων, την Υγεία, την Παιδεία, την επιχειρηματικότητα και την προώθηση διαλειτουργικών υποδομών έχει ωθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο-φόρουμ με σκοπό να επενδύσει 300 εκατ. Ευρώ σε έργα που στηρίζουν την εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής.

Προκειμένου να προχωρήσει η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας blockchain, 21 κράτη μέλη της ΕΕ και η Νορβηγία, υπέγραψαν τον Απρίλιο του 2018 στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ημέρας (Digital Day 2018) μια συμφωνία για τη δημιουργία ευρωπαϊκής συνεργασίας για την τεχνολογία blockchain.

Η Ελλάδα, απούσα από την Ψηφιακή Ημέρα, δεν υπέγραψε την παραπάνω συμφωνία έγκαιρα. Με σχετική μου ερώτηση τον Απρίλιο στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, ρώτησα τον αρμόδιο Υπουργό ΨΠΤΕ κ. Παππά, αν υπήρχαν επιφυλάξεις που οδήγησαν την Κυβέρνηση στην απουσία της από τη συμφωνία. Ζήτησα επίσης εξηγήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό αναφορικά με τη στρατηγική της χώρας μας στον τομέα των οικοσυστημάτων blockchain. Στην ερώτηση αυτή δεν έλαβα κάποια απάντηση από τον αρμόδιο Υπουργό. Το Υπουργείο δεν έχει παρουσιάσει καμία εθνική στρατηγική για την τεχνολογία blockchain και ακολουθεί καθυστερημένα τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αντί να θέτει την τεχνολογία ως προτεραιότητα για την ανάπτυξη της χώρας. Ευτυχώς, μετά από ένα μήνα καθυστέρησης, η Ελληνική Κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία στις 23 Μαΐου 2018.

Η τεχνολογία blockchain είναι μια πραγματική ευκαιρία για το μέλλον της Ευρώπης. Δημιουργεί συνθήκες που μπορούν να ωφελήσουν την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία. Νέες τεχνολογίες όπως το blockchain μπορούν να γίνουν η αφορμή να αναδειχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν παγκόσμιο ηγέτη ψηφιακού μετασχηματισμού. Μέσα από επενδύσεις στην έρευνα και τη δημιουργία τεχνολογικών εφαρμογών στα εθνικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι καινοτόμες ιδέες θα δώσουν πνοή στη δημιουργία νέων τεχνολογιών.

Το blockchain μπορεί να είναι μια λύση που πολλαπλασιάζει τα οφέλη παραγωγικών τομέων όπως η γεωργία, η αλιεία και η ναυτιλία. Τομείς οι οποίοι παραδοσιακά συνδράμουν στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Τομείς για τους οποίους αναγνωριζόμαστε παγκοσμίως.

To blockchain μπορεί επίσης να είναι μια λύση για να μετασχηματίσουμε ψηφιακά διαδικασίες χρονοβόρες για τους Έλληνες, όπως το κτηματολόγιο, τη σύναψη συμβολαίων και τις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι μια μορφή τεχνολογίας που με σωστό συντονισμό και επαρκείς επενδύσεις από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να οδηγήσουν τους Έλληνες επιστήμονες και επιχειρηματίες στο κέντρο της Ψηφιακής Ευρώπης.

Πρέπει όμως να σταματήσουν οι καθυστερήσεις και να προχωρήσουμε δυναμικά και στρατηγικά στην επένδυση στις τεχνολογίες blockchain. Με σωστό σχεδιασμό και συνεργασία ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να δημιουργήσουμε συνθήκες τεχνολογικής ανάπτυξης. Να επενδύσουμε στις καινοτόμες ιδέες των ανθρώπων μας. Να μετασχηματίσουμε ψηφιακά τη χώρα μας και να ανακαλύψουμε νέες οδούς ανάπτυξης μέσα στη ψηφιακή εποχή. Να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε έξυπνες λύσεις και να τις μεταλαμπαδεύσουμε στην Ευρώπη.

Αυτή την άποψη, ότι η τεχνολογία είναι ένας παράγοντας που δημιουργεί ευκαιρίες και τη δυναμική που έχουν οι νέες τεχνολογίες όπως το blockchain να λύσουν παραδοσιακά και σύγχρονα μεγάλα προβλήματα, θα μεταφέρω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην Ευρώπη, εκεί οπού πλέον λαμβάνονται σημαντικές πολιτικές αποφάσεις με άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, θα δώσω τη μάχη μου για να αναδείξω την πραγματική δυναμική που έχουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Μια δυναμική που μπορεί να ωθήσει την Ελλάδα ξανά στην ανάπτυξη. Να λειτουργήσει ως επιταχυντής της καινοτομίας και να καταστήσει την Ευρώπη έναν πραγματικό, παγκόσμιο ψηφιακό ηγέτη.