Το νέο ΔΣ της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας

17178

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες της 14ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας με την εκλογή 7 μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Κατόπιν της συνεδρίασης η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Ένωσης έχει ως ακολούθως:

– Σταύρος Κατσικάδης, Μαρίνα Φλοίσβου, πρόεδρος,

– Ιωάννης Αλεξόπουλος – Αστήρ Mαρίνα Βουλιαγμένη, αντιπρόεδρος,

– Κωνσταντίνος Ασβεστής – Μαρίνα Καλαμάτας,γενικός γραμματέας

– Παναγιώτης Παππάς – Μαρίνα Αλίμου και Μαρίνα Αρετσού, ταμίας,

– Βασίλειος Τέφας – Κλεοπάτρα Μαρίνα, μέλος

– Σταύρος Αντωνάκας – Olympic Marine, μέλος

– Ιωάννης Κουτσοδόντης – Μαρίνα Ζέας, μέλος

Με αφορμή τη νέα σύνθεση του ΔΣ της Ενωσης ο πρόεδρος της Σταύρος Κατσικάδης, δήλωσε ότι η Ένωση Μαρινών Ελλάδας έχει σκοπό να εντείνει τις προσπάθειες διαμόρφωσης ευνοϊκότερου οικονομικού και θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη του τομέα των τουριστικών λιμένων στην χώρα μας. Ζητήματα όπως η υπερφορολόγηση των σκαφών αναψυχής, η περιττή γραφειοκρατία και τα υψηλά μισθώματα που καταβάλλουν οι μαρίνες στο Δημόσιο μειώνουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται μαρίνες, πολλές εκ των οποίων καθίστανται μη βιώσιμες, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Κατσικάδης.