Αποκολλήθηκε το φορτηγό πλοίο που είχε προσαράξει στο λιμάνι του Ναυπλίου

625

Αποκολλήθηκε με τη βοήθεια ρυμουλκού το φορτηγό πλοίο Sibel, σημαίας Παναμάπου, που είχε προσαράξει σε αμμώδη αβαθή στο λιμάνι του Ναυπλίου φορτωμένο με λίπασμα και 13 άτομα πλήρωμα. Από την προσάραξη δεν προκλήθηκε κάποιο ρήγμα στο πλοίο, ούτε θαλάσσια ρύπανση. Το Sibel βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο αγκυροβόλιο του Ναυπλίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.