Υπεύθυνη κατανάλωση συστήνουν οι περισσότερες εταιρίες ποτού

1154

Το 59% των εμπορικών σημάτων στην παγκόσμια βιομηχανία οινοπνευματωδών ποτών έφεραν το 2017 μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της έκθεσης προόδου 2014-2017, της Διεθνούς Συμμαχίας για την Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοόλ (IARD).

Από την ετήσια έκθεση προόδου με τα αποτελέσματα των δράσεων αυτοδέσμευσης της παγκόσμιας βιομηχανίας παραγωγής ζύθου, οίνου και αλκοολούχων ποτών με σκοπό τη μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης για την τετραετία 2014-2017 προκύπτει ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα που επαληθεύουν την αποφασιστικότητα των κορυφαίων παγκοσμίως παραγωγών να αποτελέσουν μέρος της λύσης στη μείωση της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ.

 

Το 2013 τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας οινοπνευματωδών ποτών ξεκίνησαν να υλοποιούν μία σειρά εθελοντικών δράσεων με επίκεντρο 5 εθελοντικές δεσμεύσεις που αφορούν στην προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ, τη μείωση του φαινομένου της οδήγησης υπό την επίδραση αλκοόλ, την ενδυνάμωση του κώδικα δεοντολογίας που εφαρμόζεται στο marketing, την ενημέρωση των καταναλωτών και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με υπευθυνότητα, καθώς και την κινητοποίηση της αλυσίδας διάθεσης του κλάδου σε υπεύθυνες πρακτικές.

Έκτοτε οι συντονισμένες δράσεις φαίνεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες στην αλλαγή νοοτροπίας και την υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης σχετικά με το αλκοόλ. Σύμφωνα με τα κυριότερα αποτελέσματα της έκθεσης 2014-2017:

– 6 εκατ. ανήλικοι προσεγγίστηκαν εξατομικευμένα μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ΜΚΟ και εξειδικευμένους φορείς και σχεδόν 546 εκατ. καταναλωτές προσεγγίστηκαν μέσω των social media και των ΜΜΕ,

– το 97% των συμβολαίων των εταιρειών-μελών με διαφημιστικές εταιρείες περιείχαν ρήτρες συμμόρφωσης των διαφημιστικών προς τους κώδικες διαφήμισης σε σχέση με την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ το 2017,

– ενώ, το 59% των εμπορικών σημάτων έφεραν μηνύματα για υπεύθυνη κατανάλωση το 2017, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 9.871 εμπορικά προϊόντα.

– Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί και στο ευαίσθητο ζήτημα γύρω από το αλκοόλ & οδήγηση, όπου για κάθε έτος καταγράφηκαν να υλοποιούνται 347 προγράμματα σε 82 χώρες.

– Επίσης, το 2017 καταγράφηκαν 256 τοπικές πρωτοβουλίες για υπεύθυνη πώληση σε συνεργασία με εκπροσώπους του λιανεμπορίου. Τέτοιες πρωτοβουλίες τέθηκαν σε εφαρμογή σε 68 από τις 110 χώρες σημειώνοντας αύξηση κατά 66% στο διάστημα 2014-2017∙ καταδεικνύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της βιομηχανίας να προωθεί μοντέλα συνεργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα διάθεσης.

 

Στην Ελλάδα, η εγχώρια βιομηχανία αλκοολούχων ποτών, με την πεποίθηση ότι ο υπεύθυνος καταναλωτής είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής, ίδρυσε το 2016 τη Συμμαχία για την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών-Responsibility Alliance, στην οποία έχουν ενταχθεί και σημαντικοί εκπρόσωποι του λιανεμπορίου και της επιτόπιας κατανάλωσης. Στο σύνολο των πρωτοβουλιών της Συμμαχίας για την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών εντάσσεται και ο πρόσφατα ολοκληρωθείς Δημιουργικός Διαγωνισμός «’Ασ’ το πάνω μου», που δημιουργήθηκε με σκοπό να ανοίξει διάλογο με την κοινωνία για την αξία της υπευθυνότητας μέσα από τα μάτια των νέων. Ο Διαγωνισμός έδωσε τη δυνατότητα στους νέους από 18 έως 25 ετών, να «ανεβάσουν» φωτογραφίες, διηγήματα και βίντεο και να εκφράσουν το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια της υπευθυνότητας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.

 

Στόχος της Συμμαχίας είναι να συμβάλει υπεύθυνα και δυναμικά στην προώθηση προτύπων υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ και στην προάσπιση της δημόσιας υγείας. Για το σκοπό αυτό, το έργο της Συμμαχίας στηρίζουν εξειδικευμένοι κοινωνικοί φορείς και MKO.